Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hektiskt för gränspolisen

Å ena sidan: fler utvisningar som ska verkställas. Å den andra: ökat antal asylsökande och halverad personalstyrka.

Gränspolisen i Västernorrland har svårt att nå upp till målen – men det kan bli bättre framöver.

Annons

De senaste fyra åren har polisen fått direktiv från regeringen om att "påtagligt öka" antalet verkställda utvisningsbeslut.

Ett arbete som för Västernorrlands del ska rymmas inom ordinarie polisbudget. Men här har antalet verkställningar inte ökat, utan snarare varit konstant de senaste åren.

I dag arbetar åtta personer på gränspolisen i länet: en chef, en administratör, fem handläggande poliser och en civil handläggare.

Men med två tjänstledigheter, en sjukskrivning och en utlandstjänst har styrkan varit halverad under delar av detta år.

– Vi har varit väldigt underbemannade, säger Hans Gahlin, avdelningschef.

– När alla kommer tillbaka kan vi öka antalet verkställigheter, men det skulle ändå krävas fler som handlägger ärendena. I dag går det inte att göra så mycket mer än det vi redan gör.

Under årets första sex månader inkom drygt 220 nya utvisningsärenden till gränspolisen i länet – att lägga till de 520 ärenden som redan väntade.

Omkring 60 utvisningar verkställdes under första halvåret 2013. Målet för helåret är 150, det vill säga 35 fler än de två föregående åren och en siffra som polisen hoppas nå upp till.

Samtidigt ser gränspolisen hur de asylboenden som Migrationsverket och kommunerna nu upprättar inte påverkar utvisningsarbetet i dag, men kan göra det i framtiden.

Totalt handlar det om drygt 3 000 platser som nu ställs till förfogande i Västernorrland. Detta kan jämföras med att antalet asylsökande i länet de senaste åren varit 1 200-1 600 personer.

– När de här ärendena blir klara och en del får besked om utvisning, kommer det bli mer att göra för oss, säger Hans Gahlin.

Gränspolisens arbete i länet kompliceras också av att det råder brist på förvaringsplatser inför utvisningar, vilket gör att ärenden skjuts upp.

Därutöver saknar många asylsökande identitetshandlingar, vilket gör att det tar tid – eller är omöjligt – att fastställa vilka de är och varifrån de kommer. Något som är nödvändigt vid utvisning.

Besked om polisens anslag för nästa år kommer i december, men några extra pengar vikta för gränspolisen ser det inte ut att bli.

– Vi har inte fått några sådana indikationer, säger Irene Näsman, Västernorrlandspolisens ekonomichef.

En förändring i arbetsbelastningen kan dock vara på väg.

I juni slogs gränspolisens avdelningar i Västernorrland och Jämtland – med fem poliser och två administratörer – samman. Den nya organisationen tar nu form.

– Det kommer förhoppningsvis innebära att vi kan förhöra fler och göra fler verkställningar. Jämtland har inte haft tillnärmelsevis lika många ärenden som vi. Det här är ett led i att bli mer effektiva, säger Hans Gahlin.

***

ÅrIngående balans Antal inkomna ärendenAntal verkställda

Utvisningar – gränspolisen i Västernorrland

2010:373/ 287/ 113

2011:438 / 277/ 115

2012:450 / 369 / 115

2013:520 /222*/  60*

* Till och med juni 2013.

Till gränspolisen överlämnas utvisningsärenden där personen inte frivilligt lämnat landet. Ärenden som inte är med i den ingående balansen är avslutade på annat sätt.

Källa: Polismyndigheten i Västernorrlands län

Mer läsning

Annons