Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hamnområdet kan behöva miljösaneras

Örnsköldsvik. Vilka föroreningar finns i marken till det blivande bostadsområdet i hamnen? Oljerester, tjära eller metallsubstanser av olika slag kan inte uteslutas som rester efter mångårig fartygstrafik.
Prover har därför tagits på en rad platser inom det 6 000 kvadratmeter stora markområdet. Om 14 dagar räknar kommunen med att ha fått svar från laboratorietesterna.

Annons

Vi vet att det finns vissa föroreningar i grundvattennivån. Men det är svårt att veta exakt vad de kan bestå av, säger kommunens miljöstrateg Anders Lindström.
Det kan röra sig om både sådant som kommit vattenvägen som en följd av hamnverksamheten eftersom otaliga fartyg anlöpt hamnen och sådant som är följden av verksamheter på landbacken.
I första skedet gjordes en rätt grov och översiktlig markundersökning av området som totalt är på 6 000 kvadratmeter och där Peab har för avsikt att bygga ett 50-tal lägenheter.
Därefter har vi gått vidare med en betydligt tätare undersökning. Ett större antal prover har tagits på olika nivåer i marken. Dessa prover har via konsultföretaget Tyréns skickats vidare för noggranna laboratorieundersökningar, säger Lars-Olov Marcusson, projektledare för bostadsdelen av Vision 2008.

LABTESTER AVGÖR SANERING
Resultaten av laboratorietesterna kommer att ligga till grund för beslut om vilka saneringsåtgärder som kan komma att behövas.
Vad vi i första hand letar efter är olika kolväten som trätjära eller oljerester. Metallsubstanser av olika slag och/eller halter kan också finnas kvar i backen, säger Lars-Olov Marcusson.
Enligt Anders Lindström är det tre olika parametrar man tar hänsyn till när man skall avgöra vilka saneringsåtgärder som ska vidtas innan bebyggelse får ske.
Vilken ekologisk påverkan eventuella föroreningar kan förorsaka.
Markandning det vill säga om det finns några halter av föroreningar som kan skada flanörer.
Om man bygger hus med verksamheter måste det utredas om det finns gaser som kan vara skadliga för dem som ska vistas i husen som till exempel radon.
Självklart är målsättningen att byggandet ska ske så att det inte är någon som helst risk att bo i området, säger Lars-Olov Marcusson. Vilka eventuella saneringsåtgärder som behöver vidtas i det nu aktuella området får vi ta ställning till när laboratoriesvaren kommit om cirka 14 dagar.
I inre hamnen fanns på sin tid en OK-mack ungefär mitt emot den plats där Kulturfabriken ligger. Det området ska i sommar saneras för att få bort alla rester från den tidigare petroleumhanteringen.

POPULÄRA HAMNOMRÅDEN
Att bygga i före detta hamnområden har blivit allt populärare. Hamnlägenheter är attraktiva eftersom de erbjuder havsutsikt. Kontroversiellt är dock att bebyggelsen sker i områden som kan vara mer eller mindre förorenade.
Hammarby sjöstad i Stockholm är exempel på ett eftertraktat bostadsområde som uppförts där det tidigare rått hamnverksamhet.
I Malmö gjordes i samband med bomässan, Bo 2001, en storsatsning för bostäder i hamnen, som blivit mycket efterfrågade. Där tvingades man gräva upp cirka 70 centimeter av ytjordlagret som fördes bort för att saneras varefter ny, icke kontaminerad jord, ifylldes.
I Västerås har ett bostadsområde, Lillåudden, som byggts vid båthamnen där det tidigare legat en soptipp vållat strid. De miljökonsulter som utrett området har hittat koppar, zink, bly samt höga halter av PCB i bottenslammet. De förordar grundlig sanering innan bostäder kan byggas. Saneringen beräknas kosta 3-4 miljoner kronor.
Plan och miljökontoret i Västerås anser inte att det medför några hälsorisker att bebygga området, men säger att man självfallet följer Naturvårdsverkets krav för byggande av bostadsområden.


PEHR-AXEL SUNDBOM

Mer läsning

Annons