Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hamnlägenheter kan börja byggas i höst

ÖRNSKÖLDSVIK. Peab och Örnsköldsviks kommun är nu preliminärt överens om villkoren för att exploatera en del av hamnområdet för bostäder.
Enligt det förslag som ska föreläggas politikerna för beslut kommer kommunen att sälja cirka 6 200 kvadratmeter av hamnområdet för 4,1 miljoner kronor.

Annons

Därmed har ett avgörande steg mot förverkligandet av byggplanerna tagits.
Peab AB vill börja bygga bostäderna redan till hösten och som det ser ut just nu finns knappast några hinder för detta.
Avtalet innehåller en klausul som ger Peab rätt till omförhandling om en kommande miljöutredning visar att det finns föroreningar i marken som kräver sanering. Vid prissättningen av tomten har hänsyn tagits till fördyrade grundläggningskostnader som uppkommer vid exploateringen.
Området för småbåtshamnen skall upplåtas av kommunen med arrende.

PEAB BEKOSTAR
Förslaget till exploateringsavtal innebär att Peab ska utföra och bekosta följande:
Erforderliga miljö- och geotekniska utredningar.
Förstudie som underlag för framtagande av detaljplan.
Projektering av bostadsbebyggelsen och anläggningar inom den egna tomten.
Produktion av byggnader inom bostadsområdet.
Anläggande av erforderliga förtöjnings- och säkerhetsanordningar samt drift och underhåll av småbåtshamn inklusive gångdäck mot kajpromenad enligt en ritning som bifogas avtalet.
Anläggande och drift av pumpstation för spillvatten.
Kommunen bekostar
Avtalet innebär vidare att Peab ska utföra följande på kommunens bekostnad
Vågbrytare och flytbrygga.
Kajpromenad inklusive soffor, beläggning och belysning.
Inplankning och plantering mot grannfastigheten.
Peab skall redovisa de verkliga kostnaderna.
Kommunen är enligt avtalet beredd att betala maximalt 2,7 miljoner kronor för att få åtgärderna utförda.
Det preliminära avtalet innebär vidare att kommunen ska utföra och bekosta följande:
Upprättande av detaljplan.
Erforderlig fastighetsbildning.
Marklösen som erfordras för projektets genomförande.
Anläggande av allmänna och enskilda parkeringsplatser som erfordras i anslutning till byggnadsprojektet.
Vidare sägs i avtalet att Peab är medvetet om den industriella verksamhet som finns i området och den ungdomsverksamhet som planeras (läs Sliperiet).
Om Peab inte påbörjar byggandet inom ett år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft har kommunen rätt att häva avtalet.

STORT INTRESSE
Avtalet kommer upp till politisk granskning och beslut på tisdag i nästa vecka och går sedan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om det inte hakar upp sig på vägen.
Harry Tjärnström vid Peab i Örnsköldsvik säger att tidplanen ser ut att hålla och det innebär byggstart i september eller senast oktober.
Han säger också att intresset för lägenheterna är mycket stort. Det finns intressenter som hör av sig nästan varje vecka.
Ritningarna har förändrats en del under resans gång. Helt klart är att alla balkonger kommer att orienteras så att hyresgästerna får utsikt mot hamnen enligt modell från Västerås som ÖA hade reportage om får någon månad sedan.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons