Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Granskning av äldres omvårdnad

ÖRNSKÖLDSVIK. En 89-årig man som bor i ett av kommunens äldreboenden, fick inte den läkarhjälp han behövde vid en akut inflammation i benet. Trots svår smärta och hög feber fick mannen åka taxi två gånger till närmaste vårdcentral, då distriktsläkaren inte ansåg sig ha tid att besöka sjukhemmet.
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Marina Jones, har anmält händelsen till socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Annons

En 89-årig man, som var fullt klar och redig, blev akut dålig med svullen fot och smärta i ena benet en dag i november. Läkaren vid närmaste vårdcentral kunde inte komma på besök till sjukhemmet och mannen fick åka dit istället. Han remitterades till röngten som inte fann några skador på skelettet.
Trots smärtstillande fortsatte febern stiga och mannen kunde till sist inte sträcka ut benet. Sjuksköterskan ringde jourläkaren som rådde att avvakta ny undersökning eftersom patienten röntgats och tidigare undersökts av distriktsläkare.

PÅPEKAR BRISTERNA
Dagen därpå ringer sköterskan distriktsläkaren igen som inte anser sig kunna göra något då röntgen var utan anmärkning. Sjuksköterskan påpekar att patienten har svåra smärtor och ber om starkare smärtstillande. Hon upplever vanmakt och ringer ortopedkliniken för att få hjälp, som hänvisar till ortopedmottagningen, som hänvisar till patientansvarig läkare, alltså tillbaka till distriktsläkaren. Sjuksköterskan faxar till vårdcentralen och undrar om hon kan få skicka mannen till akuten. Istället får mannen ny tid halv fyra samma eftermiddag.
Sjuksköterskan ber doktorn besöka patienten. Svaret blir att det är omöjligt då alla tidböcker är fulltecknade. Patienten sätts i taxi till vårdcentralen med svåra smärtor och hög feber. Läkaren bedömer smärtan som muskelsträckning och mannen skickas tillbaka.
Följande dag kommer patientansvarig läkare till sjukhemmet och går ronden. Patienten har svåra smärtor, är förvirrad och talar osammanhängande. Läkaren tar kontakt med ortopeden som tar emot mannen på eftermiddagen. Då har kroppstemperaturen stigit till 40 grader. Mannen läggs in vid medicinkliniken och får behandling för inflammationen i benet.
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Marina Jones, som gjort en egen utredning, har anmält händelsen till socialstyrelsen i enlighet med Lex Maria. Landstinget har brustit i ansvar på flera sätt. Distriktsläkaren har avsatt för lite tid. Det är inte acceptabelt att en gammal svårt sjuk ska behöva skickas på vårdcentralen två dagar i följd när sjukhemmet ligger nära vårdcentralen. Läkaren borde ha omprioriterat och åkt till sjukhemmet.

GENOMGÅNG AV RUTINER
Så fungerar det på andra ställen i vår kommun för det mesta. Läkaren har planerade rondtider och när det blir akut åker distriktsläkaren ut, säger Marina Jones.
Sjukhemmets personal får kritik för brister i dokumentation.
Ett annat ärende har också anmälts till socialstyrelsen. Det gäller en
82-årig kvinna med dementsjukdom, som bor på ett sjukhem och är helt beroende av hjälp. Hon ramlade ur sängen och slog sig så illa att hon fick ett lårbensbrott och en bula i bakhuvudet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska konstaterar i utredningen att sänggrind inte ordinerats för att förebygga skada.
Efter det som hände har hela personalgruppen på det aktuella sjukhemmet haft en genomgång av rutinerna, säger Marina Jones.
Socialstyrelsen i Umeå har ännu inte handlagt något av ärendena.

FAKTA LEX MARIA
Anmälningsskyldighet enligt 5 paragrafen, lagen om tillsyn över hälso-och sjukvården omfattar all hälso- och sjukvårdspersonal.
Hälso- och sjukvårdspersonal ska enligt 7a paragrafen i åliggandelagen rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
Skyldighet att anmäla gäller inte bara vid fel och misstag som vårdpersonal gjort sig skyldig till, utan även om brister i sjukvårdens organisation kan tänkas ligga bakom.
Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering, anpassade till den typ av verksamhets som bedrivs. Förutom personal kan även anhöriga eller närstående rapportera händelser.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons