Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Genusfrågor viktiga för Pär

/
  • VD för Norra Skogsägarna, Pär Lärkeryd, tror på framgång genom jämställdhet.

Jämställdhet är ett av Norra Skogsägarnas övergripande mål:
– 2017 ska vi vara bäst i landet på jämställdhet inom skogsbranschen, säger vd Pär Lärkeryd.

Annons

Norra Skogsägarna har påbörjat en resa mot ett mer jämställt företag och en ökad jämställdhet bland skogsägare. Det första man gjorde var en jämställdhetsundersökning och en lönekartläggning för att få veta statusen.

Undersökningen har kommunicerades ut till alla anställda. Efter det utbildade man ledningsgruppen, styrelsen och valberedningen.

– Styrelsen har fått sätta mål för arbetet och detta mål har integrerats som ett av styrelsens övergripande mål. Vårt mål kan kortfattat sammanfattas med att vi skall bli bäst på jämställdhet bland svenska skogsföretag år 2017, säger Pär Lärkeryd.

Ledningen och styrelsen har tillsammans gjort en översyn över företagets värdegrund.

– Vi har hämtat in bilden av oss från vår egen personal, den bild som skogsägare sitter med och den som våra samarbetspartners har. Vi har även tagit in dessa gruppers önskade bild av företaget. Utgående från detta har de sedan i en bred gruppering tagit fram den önskade värdegrunden för framtiden och i denna integrerat jämställdhet.

Styrelsen har för att vara tydlig i sitt signalspel infört ett jämställdhetspris som bland annat ska ge en naturlig möjlighet att på årsstämman föra in ämnet jämställdhet.

– Jag vet av egen erfarenhet att ett jämställdhetsarbete för att lyckas måste vara ledningsstyrt. Ifall högsta ledningen är starkt engagerad så skickas tydliga signaler om vart företaget vill.

– Samtidigt är det så att för att ledningen skall kunna arbete med frågan måste de få genuskunskap annars är risken att det mest blir en massa tyckande. En ytterligare mycket viktig faktor är att arbetet inte primärt tar utgångspunkt från orättvisor.

– Min erfarenhet är att det är mycket effektivare att ta utgångspunkt i produktivitet och lönsamhet. Kunskapstillförseln behöver därför utgå från hur en ökad jämställdhet leder till ett företag som presterar bättre.

Norra Skogsägarna har även tillsatt och utbildat jämställdhetsambassadörer på företagets olika avdelningar och påbörjat utvecklingen av ett nytt antal tjänster riktade till skogsägare. I den utvecklingen har extra energi lagts på att försöka få tjänsterna lika intressanta för kvinnliga som manliga skogsägare.

– Parallellt med detta utbildar vi just nu alla chefer inom den skogliga grenen av vår organisation, denna utbildning är densamma som ledningsgruppen tidigare fått och omfattar tre dagar.

Ytterligare ett jämställdhetsprojekt är Norra guidar jämnt. Det är ett arbete tillsammans med skogsägare för att ta reda på vilka aktiviteter som genomförs på skogsbruksområdena som är lika lockande för kvinnor som för män.

– Målet är att försöka få fler skogsägarkvinnor att vilja bli mer aktiva skogsägare och delta på våra aktiviteter och utbildningar.

Man har även gjort en del andra insatser som att sponsra en barnbok som handlar om en skogsmaskinsförare vid namn Anna. Samt sponsrat ett skogskollo för tjejer i olika åldrar och gått med i FairPay Foundation för jämställd sponsring.

– Den stora insatsen för nästa år består i ett brett ledarutvecklingsprogram för alla chefer på hela företaget. I denna utbildning är genusperspektivet integrerat.

Mer läsning

Annons