Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gammalt träd i Vändåtbergets urskog ruvar på spännande hemlighet

/
  • Arkeologen Bernt Ove Viklund inspekterar en ovanligt välgjord ristning i ett dött träd.   – Det här sätter Björna socken på kartan när det gäller kulturspår i träd, säger han.
  • Historiens vingslag, inristade i en gammal tall i Vändåtbergets Naturreservat.
  • Bernt Ove Viklund vid den rasade gamla skogsarbetarstugan som återfanns strax utanför reservatsgränsen.

Arkeologen Bernt Ove Viklunds blick sveper över den glest bevuxna myrheden.
Med vana ögon avgör han vad som är värt att titta närmare på. Vi styr stegen mot en liten låg höjd på andra sidan myren.
– Det här är en sådan plats man inte kan gå förbi när man fornminnesinventerar, här skulle det mycket väl ha kunnat finnas en samisk härd under lingonriset.

Annons

Vi befinner oss i utkanten av Vändåtbergets naturreservat, ungefär åtta mil nordnord-väst om Örnsköldsvik. Arkeologen Bernt Ove Viklund är på plats under ett par höstdagar för att forn- och kulturminnesinventera 34 av reservatets cirka 300 hektar.

Det är Länsstyrelsen Västernorrland som har beställt inventeringen.

Bakgrunden är den ändrade skötselplan som tagits fram i samband med en förestående utvidgning av reservatsområdet. Den nya skötselplanen möjliggör så kallad naturvårdsbränning i delar av reservatet. Därför inventeras det nu för att identifiera och säkerställa eventuella historiska spår innan elden släpps lös.

Bernt Ove Viklund har lång erfarenhet av att leta efter kulturhistoriska spår. I det här fallet handlar det om att vandra in i markerna och försöka göra upptäckter. Han använder erfarenheten, ögonen, intuitionen och benen för att undersöka ett område som ligger mellan den långsträckta Älgtjärn och Ytter-Holmsjön i reservatets östra del.

Skogen här består av en hel del gamla höga träd där tall är dominerande. Marken är täckt av blåbärsris och här och var slår en yngre generation granbuskage upp.

Hur lång tid tar det att göra en sådan här inventering?

– Jag har tillbringat två dagar ute i skogen och sedan är det några dagars skrivande för att färdigställa rapporten, säger Bernt Ove.

Hur har det gått med inventerandet?

– Det är ju gammal relativt orörd skog här i Vändåtberget, så en stark förhoppning har varit att hitta kulturspår i träd. Och i går lyckades det, då upptäcktes två olika träd med ristningar, av vilken den ena är väldigt speciell och spännande, säger arkeologen Bernt Ove Viklund.

– Sedan tidigare finns det ett par kända ristningar inne i naturreservatet, så nu är Björna socken synnerligen med på kartan när det gäller träd med synliga ristningar från en svunnen tid. Det finns helt enkelt inte så många kvar. Tidens tand och det moderna skogsbruket har gjort sitt.

Vem eller vilka kan ha gjort ristningarna?

– Det vet jag inte, men man kan tänka sig att det var skogshuggare, jägare eller renskötare.

– Kanske kan man härleda någon av ristningarnas initialer till någon historisk person genom hembygds- eller släktforskning. Det borde vara ett spännande uppdrag för en hembygdsförening.

På väg tillbaks till våra bilar som står parkerade längs en skogbilväg alldeles intill reservatet, stöter vi på ett bonusfynd som inventeringen fört med sig. En gammal ihoprasad timmerkoja som naturen nästintill tagit tillbaka.

– Det här var en bostad för skogsarbetare och deras hästar för länge sedan. Byggnaden är ganska stor och hästarna hade det lika bra som männen.

– Skriv att maskinföraren som lämnat högstubbar för att markera den här platsen har gjort ett bra jobb här, säger Bernt Ove Wiklund.

Kanske var det någon eller några av de skogsarbetare som bodde i det raserade timmerhuset, som en gång för länge sedan ristade sina initialer i träden, djupt därinne i skogen på Vändåtberget.