Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Första detaljplanen för 100-årig fabrik

HUSUM. För första gången någonsin kommer en detaljplan att upprättas över M-reals industriområde i Husum.
Verksamheten har pågått sedan första ångsågen byggdes 1878 på det som på den tiden var en ö.

Annons

Avsikten är inte att detaljreglera det som sker i kärnan av industriområdet, säger planarkitekt Kerstin Rungstad. Samhället har däremot ett intresse av att få en bild av det som händer i utkanterna av området och eventuella utvidgningar.
Sulfatfabriken byggdes 1915 och fram till början av 1970-talet var det enbart pappersmassa som producerades. 1972 inleddes produktionen av papper. M-real har tillstånd för produktion av 690 000 massa och 600 000 ton papper per år.
M-real ligger på en halvö och enda möjligheterna att växa är att mera effektivt utnyttja befintliga ytor eller genom att göra utfyllnader i havet.

INLÖSEN ERBJUDS
Det finns också en tendens till att M-real expanderar inom det inre skyddsområdet. Samtliga som bor på Husåns södra sida nära fabriken har blivit erbjudna att få sina fastigheter inlösta. Det yttre skyddsområdet omfattar halva samhället inklusive skolan och Grundsundahemmet. Allt som ligger nedanför bron över Husån ingår antingen i det inre eller yttre skyddsområdet.
Hittills har ett program för detaljplan upprättats och samråd förs med berörda fastighetsägare. Sweco VBB Viak AB har anlitats för uppgiften och M-real betalar. Under perioden augusti-september 2002 kommer samråd om detaljplanen att föras och under början av 2003 sker utställning. Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige i juni 2003 om allt går enligt beräkningarna. Helt klart är att det är lättast påverka planens utformning på ett tidigt stadium.

UTBYGGNADER PLANERAS
M-real har på kort sikt aktuella utbyggnadsplaner som kommer att få betydande påverkan på omgivningen. Mest iögonfallande blir nya processbyggnader helt nära vaktstugan varav vissa kommer att nå en höjd på över 100 meter. Det blir därmed en kraftig förändring av bilden av fabriken sett från samhället.
På Vörtskär planeras en ny bioreningsanläggning. Bygglov finns redan för den anläggningen.
Stickspåret från Botniabanan till fabriken kommer också att ge en del påverkan på omgivningen. Järnvägsplanen har vunnit laga kraft och det innebär att det bygget kommer att inledas inom de närmaste månaderna. Viss utfyllnad i Boviken kommer att ske och en särskild ansökan om detta har lämnats in.
Ny pir
På litet längre sikt kan en rangerbangård komma att byggas. Vidare planeras en rivning av piren på Ramön och en ny anläggas mellan Åskär och Åskärsgrund. I dag är det blåsigt och besvärligt vid den nya kajen vid vissa vindar.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons