Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler politiker kan få kommunal pension

ÖRNSKÖLDSVIK. Majoriteten kommer att få 2 594 400 kronor per år till fasta månadsarvoden och minoriteten 745 200 kronor.
Det är ett förslag som kommer att föreläggas kommunstyrelsen i Örnsköldsvik i nästa vecka och något som en arbetsgrupp med företrädare för flertalet partier kommit fram till.

Annons

Förslaget innehåller ett flertal nyheter jämfört med nuvarande reglemente. Det mest genomgripande är att maxbeloppet redan nu fastställs till 3 891 600 kronor för fasta arvoden.
Oavsett utgång i valet tillämpas så kallat majoritetsstyre i Örnsköldsvik. Det innebär att socialdemokraterna tar alla ordförandeposter och de flesta vice ordförandeposterna om de vinner valet. Om det blir borgerlig majoritet blir det m, fp, c, kd och troligen också mp som besätter dessa poster. Därav följer att merparten av fasta arvoden går till majoriteten även om det endast skiljer något enstaka mandat i kommunfullmäktige mellan grupperingarna.

POLITISKA SEKRETERARE?
Det enda heltidsarvode som fastställs i förväg är till kommunstyrelsens ordförande, för närvarande Elvy Söderström. Arvodet höjs från dagens 44 425 kronor per månad till 46 000 vilket är en höjning med 3,55 procent.
Kommunstyrelsens vice ordförande får också titeln kommunalråd. Arvodet varierar i dag från 26 000 kronor per månad första året till 37 725 kronor efter 12 år. Hur högt arvodet för blir efter valet blir en förhandlingssak.
Socialdemokraterna har nominerat Glenn Nordlund om det blir s-majoritet efter valet. Någon motsvarande nominering har inte gjorts från borgerligt håll.
Förutom fasta arvoden till nämndsordförande och vice ordförande kommer både majoritet och minoritet att få eventuell extra resurs. Det ger utrymme för att ta in politiska sekreterare i systemet. Det finns redan inom landstinget men är något helt nytt för Örnsköldsviks kommun.

15 000 GER PENSION
Trots att endast två kommunalråd föreslås för majoriteten blir det troligtvis fler som kommer att kunna tjäna in så kallad visstidspension efter valet. I dag är till exempel socialnämndens ordförande Lena Näslund arvoderad till 100 procent men tjänar inte in visstidspension.
Från och med 2003 kommer alla som får fasta arvoden på minst 15 000 kronor att tjäna in pension. Det innebär att de efter 12 år och vid fyllda 50 år kan känna sig relativt tryggt försörjda för resten av sina liv.
Hur många som blir arvoderade till minst 15 000 per månad går inte att utläsa av det lagda förslaget. Det beror helt på hur de tillgängliga pengarna fördelas. En trolig gissning är att följande får arvoden på minst 15 000 kronor per månad och därmed så kallad visstidspension som tidigare endast varit förbehållen kommunalråden:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Oppositionsråd
Ordförande för tekniska nämnden
Ordförande för barn- och utbildningsnämnden
Ordförande för omsorgsnämnden, tidigare socialnämnden
Även andra uppdrag
Därutöver kan även andra nämndsuppdrag arvoderas med minst 15 000 per månad om extra resurs, deltid som politisk sekreterartid eller vad nu kommer att kallas, tillförs uppdraget. Jämfört med dagens fyra personer kan det bli sex-åtta personer som kommer att kunna tjäna in kommunalrådspensioner.
Lars Olof Olsson (s) har varit ordförande för arbetsgruppen. Han säger att det är omöjligt att svara på frågan om det nya systemet blir dyrare eller billigare än nuvarande.
Det beror på om det är pensionärer som har uppdragen eller personer i sina bästa år. Vi vet taket men inte så mycket mer. Det här är utformat så att taket finns där även om vi får enbart högavlönade personer efter valet som ska dela på uppdragen.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons