Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färdig tidigast år 2017

►KARTA Klar att öppnas för trafik år 2017 – förhoppningsvis. Det är tidsplanen för nya breddade väg 335 mellan Haffsta och Sidensjö.

Annons

– Själva jobbet med vägbygget påbörjas tidigast under 2015, säger Ingela Månsson, Trafikverkets projektledare.

Den 14 kilometer långa sträckan har debatterats flitigt. De som nyttjar vägen och bor längs sträckan har höjt sina röster för att få vägen breddad.

Vilket också beslutats.

Den totala kostnaden för vägsträckans upprustning och breddning ser i dagsläget ut att landa på 83 miljoner kronor. En summa räknad från projektering till färdig väg.

För de pengarna ska bland annat vägen rustas upp och breddas från 6,5 till minst 7,5 meter.

Men det kommer dröja innan trafikanterna kan glädjas åt sin nya väg. Går allt som planerat är den klar att använda tidigast under år 2017.

– Rent juridiskt måste vi fastställa arbetsplanen för att den ska vinna laga kraft. Först då kan man upphandla entreprenör och påbörja produktionen, förklarar Ingela Månsson.

– Projektet kommer ju innebära ett antal markintrång för att utöka markområdet när vägen ska breddas. Och det måste göras klart med markägarna innan vi kan börja.

Närmast inplanerat är ett sakägarmöte nu i december i någon lämplig lokal i vägbyggets närområde.

Sedan rullar projektet vidare innan själva vägbyggandet förhoppningsvis kan påbörjas år 2015.

– Vägsträckan kommer att hållas öppen för trafik under byggtiden. Troligen rör det sig om två års byggtid.

– Allt beror ju på när vi kan komma i gång och bygga, om det blir några överklaganden och så. Men förhoppningen är att den nya vägen ska vara klar för trafik 2017.

Förutom en upprustning och breddning av vägsträckan har Sidensjö Framtid – en samarbetsgrupp för församlingen, föreningar och organisationer verksamma i Sidensjö – nu också fört in önskemålet om en gång- och cykelväg.

Detta för alla oskyddade trafikanter som färdas längs den aktuella vägsträckan.

I ett brev till Trafikverket pekar man på "…nödvändigheten av gång och cykelbana från tätbebyggelsen i Sidensjö förbi badplatsen i By till väg 919 mot By."

– Även om vägen breddas är det alldeles för mycket trafikanter där för att blanda dem längs vägen. I dag drar sig folk för att gå längs vägen, säger Johan Sandströ, vice ordförande i Sidensjö Framtid.

Ingela Månsson ger dock inte mycket hopp för en gång- och cykelväg.

– Behovet av gång- och cykelvägsstråk i kommunen har utretts av Trafikverkets planeringsenhet tillsammans med Örnsköldsviks kommun och den här sträckan har inte kommit med som prioriterad.

Mer läsning

Annons