Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En av landets sämsta kommuner

ÖRNSKÖLDSVIK. Resurserna vid barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Örnsköldsvik är bristfälliga. För lite personal bidrar till långa köer och onödigt
mycket lidande.
- Hela psykiatrin i Örnsköldsvik är underdimensionerad, säger Kent-Åke
Enström, chef för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Örnsköldsvik.

Annons

Allt fler barn och ungdomar och deras familjer söker sig till barn-
och ungdomspsykiatriska mottagningen. Väntetiderna är långa, fyra till fem månader för vissa. Ökningen kan man se över hela landet.
Man förklarar det ibland med att skolhälsovården dragit ner, så är det inte i Örnsköldsvik. Här har man behållit en vettig nivå på elevhälsan, säger Kent-Åke Enström.
Enström tror istället att det kan bero på två andra faktorer. För det ena, förändringar i skola och samhälle, att barn och vuxna lever i stressiga och svårgripbara sammanhang, och för det andra, att söka sig till BUP har blivit mindre tabubelagt plus att man har ett förhållandevis gott rykte.

Snabb hjälp

2001 tog BUP emot 219 nya patienter vilket var en ökning på 32 procent sedan 1999.
Antalet patienter på barn och ungdomspsykiatriska mottagningen har ökat med 204 procent under tioårsperioden, 1991 till 2001.
Just nu kan man se en tillfällig minskning, vilket kan bero på de långa väntetiderna; familjer och samarbetspartners vet att det tar lång tid, så man tycker inte att det är lönt att vända sig till mottagningen.
Problemet är bara det att vi vet att de som vänder sig till oss ofta har prövat olika lösningar, och när man söker hjälp på BUP skulle man få den ganska snabbt.
Vi gör alltid en bedömning av hur snabbt vi ska ta oss an ett ärende. Ju fler akuta eller förtursärenden som kommer till oss, desto längre kommer de andra bakåt i kö. Det är beklagligt, men svårt att lösa i nuläget, säger Enström.

Minska köerna

Örnsköldsvik ligger bland de sämsta i landet, när det gäller satsade pengar på barn- och ungdomspsykiatrin. 1998 genomfördes en länsutredning och BUP i länet fick åtta miljoner kronor genom en extrasatsning i vårt landsting. Av de pengarna fick Örnsköldsvik cirka en fjärdedel. Målet var att komma upp till riksgenomsnittet. Nu ligger Örnsköldsvik åter bland de sämsta i Sverige.
Landstinget Västernorrland och Örnsköldsviks hälso- och sjukvård har
fått nya pengar genom två olika potter. Det ena är "kö-pengar" och
det andra "kanonpengar".
För att minska köerna har man fått tillgång till köpengar från staten som ska öka tillgängligheten.
I Örnsköldsvik har man valt att öka tillgängligheten genom att
tillsätta två tjänster på BUP-mottagningen i tre år, säger Kent-Åke
Enström. Det är mycket bra! Det kommer att märkas på minskad väntetid
senare i höst. Det tar tid att rekrytera folk.
När försvaret rustades ner blev det en del pengar över, kanonpengar, som ska användas för att förbättra hälso- och sjukvården. Örnsköldsvik hälso- och sjukvård kommer under 2003 att få omkring 14 miljoner kronor och 2004, 19 miljoner kronor. Pengarna ska användas till barns och ungdomars psykiska hälsa men även till primärvården och äldre. Hur mycket pengar som fördelas till barn och ungdomar år 2003 blir klart först när budgetarbetet är färdigt i
oktober - november.
Med kanonpengarna följer också direktiv om tidiga insatser för barn och ungdomar, ökat samarbete mellan BUP och IFO (socialtjänsten), mellan BUP och vuxenpsykiatri, och allt det är jättebra. Det handlar bara om att få till resurser så att vi kan genomföra de fina tankarna!

Hanterbar situation

På den vuxenpsykiatriska verksamheten i Örnsköldsvik har man samma
problem som på BUP, för lite personal. Bristen på specialistläkare i psykiatri är som störst. Av fem tjänster är fyra vakanser.
- Situationen är likadan över hela Sverige. Men jag tycker att situationen är hanterbar, säger Anita Schröder, cheföverläkare på psykiatriska kliniken.

SOFIA GÖTH

Mer läsning

Annons