Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dyster prognos för vården i Örnsköldsvik

ÖRNSKÖLDSVIK. Enligt en prognos utifrån årets två första månader visar Örnsköldsviks sjukvårdsförvaltning ett underskott på 26 miljoner kronor för 2002. Vilket är den mest dramatiska och negativa utvecklingen i hela länet.

Annons

Det finns flera förklaringar till detta. Som exempelvis att tingsrätten dömer fler än tidigare till rättspsykiatrisk vård i Sundsvall. En utgift som belastar vår budget med 5 miljoner mer än beräknat, säger sjukhusdirektören Jan Sundqvist.
Prognosen visar på ett nytt ras för landstingets ekonomi. Totalt i länet handlar det om ett underskott på 96 miljoner kronor. Härnösand/Medelpad beräknas gå back med 41 miljoner, Kramfors/Sollefteå med 18 miljoner och Örnsköldsvik med 26 miljoner kronor.

OSÄKER PROGNOS
Detta kan bara tolkas på ett sätt: Att pengarna inte räcker till för att bedriva den vård vi önskar. Men prognosen är gjord tidigt på året och är därför tämligen osäker. Den är mer en kvalificerad gissning, anser Jan Sundqvist.
Enligt Örnsköldsviks sjukhusdirektör finns det i första hand tre skäl till att den ekonomiska situationen blivit sämre än väntat. För det första döms allt fler brottslingar till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse.
Vården finns inom samma landsting men ändå tvingas Örnsköldsvik betala Sundsvall för denna.
Att domstolen dömt fler än normalt till rättspsykiatrisk vård kan vi inte råda över. Och därför tvingas vi nu betala 5 miljoner mer än beräknat vilket givetvis betyder en extra belastning av vår budget.
Vi såg för övrigt en tendens till ökning redan under förra året.

DYRARE HJÄRTSJUKVÅRD
Jan Sundqvist pekar också på en högre kostnad för regionsjukvården och då främst hjärtsjukvård en vars verksamhet måste rätta sig efter de nationellt uppställda riktlinjerna. Detta har gjort att utgifterna ökat med 4 miljoner jämfört med tidigare.
Frågan är vad adekvat vård egentligen är och vilken nivå man ska lägga sig på? Vi kommer nu att göra en lokal utredning för att bland annat få svar på om vi lagt oss på en övernivå.
Den tredje faktorn som enligt Jan Sundqvist bidragit till minussiffrorna är inte oväntat de ökade personalkostnaderna.
Dels för att lönerna generellt ökat men i första hand för att den rådande bristen på kvalificerad personal. Att anlita stafettläkare innebär en fördubbling av lönekostnaden.

UTLANDSREKRYTERING
Eftersom läkarbristen är stor konkurrerar olika förvaltningar om samma resurser. Och då blir lönerna därefter.
Därför har utlandsrekryteringen intensifierats i Örnsköldsvik samtidigt som man med framgång satsat aktivt på rekrytering av nya läkare. Inte minst för att på sikt möta kommande pensionsavgångar.
Även på andra håll i länet håller man nu på att se över den försämrade ekonomin som sammantaget betyder 96 miljoner minus.
Landstingets ekonomidirektör Gösta Burlin medger att utvecklingen är oroväckande.
Vi tycker det här låter mycket. Detta måste vi följa upp för att göra en ny kontroll per den sista mars.
Då får vi se om utfallen efter tre månader i förhållande till budgeten börjar slira på samma sätt som hittills, säger Burlin som tror att framför allt de ökade lönekostnaderna kan vara en förklaring till den försämrade ekonomiska situationen.

KJELL E HÄGGLUND

Mer läsning

Annons