Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"De blir lätt arga och utåtagerande"

/
  • Problemen kring de tre stökiga högstadieeleverna på en skola i Örnsköldsviks kommun har växt sig stora under vintern. De senaste två månaderna har situationen blivit ohållbar.

De tre högstadieflickorna har gjort situationen på sin skola ohållbar. Varken hemskickning eller avstängningar har löst problemen.

– Det här har tagit fokus från det mesta de sista månaderna, säger rektorn på den aktuella skolan.

Annons

Flickorna går i årskurs sju på en av kommunens skolor. Samtliga gick tidigare i skolor på andra platser i kommunen, men kom till den nu aktuella skolan under förra året.

I vinter har situationen blivit allt mer besvärlig. Rektorn beskriver vardagen kring flickorna som "rörig, högröstad och skrikig".

– Alla tre har sin problematik. De blir lätt arga och utåtagerande. Och när de hamnar tillsammans i skolan blir det ohållbart.

– Andra elever i årskurs sju som behöver mycket stöd blir ju lidande på det.

Alla tre flickorna har blivit hemskickade från skolan några gånger. Två av dem har även varit avstängda en vecka vardera i vinter.

– Det kan jag göra som rektor. Jag gjorde det för att värna om arbetsmiljön på skolan och för att ge de andra eleverna och personalen arbetsro.

Två av flickorna går i dag i samma sjua, den andra i en parallellklass. Samtliga tre har extra resurser i form av personlig assistent.

– Men de senaste två månaderna har de knappt varit i sina ordinarie klasser. Det går inte att ha dem tillsammans. I stället har de varit placerade i särskilda undervisningsgrupper, säger rektorn.

Hur påverkar det här övriga elever?

– De som behöver lugn och arbetsro rörs ju upp av det här. Även personalen på skolan är trött i nuläget.

En flickas mamma har i sina kontakter med skolan understrukit vikten av att hennes dotter tar sin medicin i samband med lunchen.

Medicinen är viktig för att flickan ska kunna fungera i skolan.

Detta har inte alltid fungerat som det ska, men rektorn betonar att skolan gör vad man kan.

– Det är klart att vi vill lösa situationen. Vi vill ju se till att det fungerar.

Vilket ansvar har skolan att flickan tar sin medicin?

– Om eleven vägrar kan vi inte göra mer än försöka. Vi kan ju inte tillgripa tvång, eleven måste vara med på det själv, säger rektorn.

Samma flickas mamma är också orolig över att personalen ska ha sagt att de inte kommer till skolan om hennes dotter är där?

– Jag har pratat med min personal och deras situation den senaste tiden har varit tuff, ibland närmast ohållbar. De kanske inte orkar till slut, och det kan i sin tur leda till sjukskrivningar.

Rektorn berättar att en av de tre flickorna är på väg tillbaka till sin tidigare skola.

– Det jobbar vi på just nu, och föräldrarna är med på det. Jag hoppas att det blir klart under nästa eller nästnästa vecka.

… och de andra två flickorna?

– Båda har personlig assistent. Fungerar det inte att eleverna går i skolan, då får vi ha deras speciella undervisningsgrupper någon annanstans.

– Till sist handlar det också om föräldrarna. Det är de som bestämmer när det gäller deras barn. De vill ha barnen på vår skola och då får vi försöka lösa det. Eleverna bor ju i vårt upptagningsområde.

Hur har det här påverkat ditt eget jobb?

– Det här har tagit fokus från det mesta de sista månaderna. Det är slitigt, säger rektorn som anser att situationen på skolan väcker en viktig fråga för kommunens bildningsförvaltning.

– Hur jobbar vi framöver för att på bästa sätt få sådana här elever att fungera i skolan?

Mer läsning

Annons