Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cirka 125 fågelarter häckar vid Umedeltat

ÖRNSKÖLDSVIK. Umeälvens delta är ett mycket fågelrikt flodmynningsområde.
Regeringen skriver i underlaget för EU-kommissionens beslut att cirka 125 arter häckar i området vilket motsvarar drygt hälften av de fågelarter som regelbundet häckar i Sverige.

Annons

Banverket planerar att bygga Botniabanan norr och och utanför Natura 2000-området. Under byggskedet kommer en upp till 60 meter bred arbetsgata att tas upp. När järnvägen är i drift kommer järnvägen att löpa på en 20 meter bred banvall som ökar till 40 meter nära Stor Sandskär i Umeälven. Järnvägens höjd kommer att
variera från fem meter vid den
inledande passagen av Degernäs och en 16 meter hög bro vid passagen över Ume älv.
Åkermarkerna i Degernäs och Röbäck utgör rastplats för sädgås, bläsand, storspov och den i Sverige akut hotade fjällgåsen. Enligt regeringens skrivelse till kommissionen rastar mellan 17 000 och 41 000 våtmarksfåglar varje år i de delvis översvämmade uppodlade delarna av Degernäs och Röbäck. Området är särskilt viktigt för mellan 2 250 och 4 000 sädgäss vilket troligen är majoriteten av det svenska beståndet. Regeringen skriver att Umeälvens delta hör till en av norra Sveriges mest betydelsefulla lokaler för arten.

STÖRNINGAR UPPSTÅR
Regeringen utesluter inte att störningar kan uppstå för vissa
fågelarter både under byggskedet och den dag järnvägen tas i drift. Regeringen skriver att det inte kan uteslutas att den östliga dragningen kommer att påverka Natura 2000-området och Umeälvens delta på ett betydande sätt.
Regeringen har trots detta kommit fram till att den östliga dragningen är den enda möjliga och
föreslår att följande i första hand kompenseras:
Förlust av öppen sammanhängande odlingsmark strax söder om
Degernäs som utnyttjas av fåglar.
Förlust av lövsumpskog av fennoskandisk typ mellan Obbolavägen och älven.

ÅTGÄRDER FÖRESLÅS
Regeringen föreslår en lång rad åtgärder för att mildra konsekvenserna av järnvägsbyggandet. Följande kan nämnas:
Tågtrafiken skall bullerdämpas.
Anläggningsarbeten skall inte utföras under vårens sträcksäsong.
Lämpliga födosöksområden i
Röbäck skall tillskapas för att
mildra störningar på rastplatser närmast järnvägen.
Hjälpkraftledning skall förläggas i jordkabel förbi åkermarken och i brokonstruktionen över Ume älv.
Skyddet av befintlig sammanhängande lövskog skall utökas.
Särskilt störande byggmoment skall inte utföras under gryningstimmarna när hackspettar trummar aktivt.
Belysningen på bron skall byggas så att framtida kollisioner med
fåglar undviks så långt det är
möjligt.
Stolpar och ledningar som sticker upp ovanför bron skall göras tydliga för flygande fåglar.
Regeringen hoppas med detta få kommissionens stöd för Botniabanan enligt det östliga alternativet och erbjuder sig att komma med
ytterligare upplysningar om kommissionen så önskar. Kommissionen väntas behöva tre-fyra månader för handläggningen av ärendet.SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons