Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra betyg från de äldre

/

Kommunen får gott betyg i Socialstyrelsens färska rapport om äldreomsorgen.
– Det är jätteroligt att de äldre i hög grad trivs, känner trygghet och får ett gott bemötande, säger Anna-Belle Strömberg.

Annons

Det är en minst sagt omfattande kartläggning som har gjorts av Socialstyrelsen, där resultaten grundas på frågor ställda till äldre eller deras anhöriga.

För Örnsköldsviks del är det mest rolig läsning, eftersom det handlar om en hel del förbättringar från 2012.

– Jag är mest nöjd med att äldre i så hög grad trivs och känner sig trygga – och att de upplever att de blir gott bemötta, säger Anna-Belle Strömberg, ordförande i omsorgsnämnden.

I dag finns 834 boendeplatser och tillsammans med de som har hemtjänst, rör det sig om ungefär 2 000 människor.

– Kommunens totala budget är på cirka 2,8 miljarder kronor per år. Kostanden för äldreomsorgen är ungefär 1 miljard av den summan. Det är en stor kaka som måste gå till de äldre, säger hon och nämner summan 700 000 kronor, som en genomsnittlig kostnad för ett särskilt boende.

Anna-Belle Strömberg är speciellt glad för att de som bor inom kommunens vård- och omsorgsboenden har så högt förtroende för personalen.

– Det handlar om 93 procent, säger hon och tillägger att det är en ökning från förra året med 4 procent.

Även när det gäller gott bemötande ligger kommunen bra till, både vid äldreboenden och hemtjänsten handlar det om 97 procent, som tycker så.

Anna-Belle Strömberg säger att allt förstås inte är bra inom vård- och omsorg i kommunen och att det självklart finns förbättringspotentialer.

Kunskapen om var man ska vända sig med synpunkter och klagomål, är just en sådan punkt – eftersom bara var femte med hemtjänst och lite drygt var tredje inom vård- och omsorgsboende, säger att de känner till detta.

– Vi måste verkligen se över vad vi kan göra där. Webben och blanketter verkar inte vara tillräckligt. Där har vi en utmaning, säger hon.

Andra saker som kan kräva en fundering är trivseln i rum och lägenheter, liksom hur man är nöjd med aktiviteter vid boendena. Där pekar Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende, på det pilotprojekt som har bedrivits vid Båtsmanstorpets vård- och omsorgsboende.

– Vi ser att det arbetet ger resultat och arbetssättet kommer nu att spridas till fler vård- och omsorgsboenden, säger hon.

Anna-Belle Strömberg berättar också om det som är på gång – tanken att bygga ett helt nytt Rosenborg i Själevad.

– Först måste beslut fattas i kommunfullmäktige. Det är några år borta i tiden, säger Anna-Belle Strömberg.

Omsorgsnämndens ordförande tycker sammantaget att kommunen har klarat sig ganska bra – både ekonomiskt och personalmässigt.

– Det finns kommuner som har det ekonomisk svårt och som till och med säger upp personal, men vi har prioriterat att ligga högt i personaltäthet. I vårt län ligger vi högst.

Mer läsning

Annons