Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bergkross i Hörneborg

ÖRNSKÖLDSVIK. Botniabanan AB planerar att anlägga ett krossverk och ett större upplag av bergkross i Hörneborg.
Boende i området har informerats om planerna. Botniabanan ser stora fördelar med att kunna anlägga upplaget i närområdet i stället för att frakta massorna till Idbyn som är alternativet.

Annons

Järnvägsbygget innebär dels en tunnel genom Varvsberget, dels byggandet av nya hoppbackar. I båda fallen blir det betydande mängder berg som måste sprängas ut, fraktas bort och krossas för att kunna används på järnvägsvallen i ett senare ske.

AVSKÄRMAS MED VALLAR
Botniabanan AB har funnit att mark som ägs av Domsjö Fabriker i Hörneborg nedanför Varvet är lämplig för ändamålet. Krossverket och nedre delen av upplaget kommer att placeras cirka 17 meter under nivån för Modovägen. Krossverket kommer att avskärmas med bergmassor och vägbank och väntas inte ge någon förhöjning av den maximala ljudnivån i området. Modovägen finns sedan tidigare som en betydande bullerkälla.
Den genomsnittliga ljudnivån under ett dygn väntas öka från 53 till 54 dB enligt en konsultrapport och det betraktas som en marginell förhöjning.

GAMMALT FAB RIKSOMRÅDE
I utskicket till fastighetsägarna anges inte den totala mängden bergmassor i kubikmeter. Det rör sig emellertid om stora mängder. Upplaget kommer att byggas upp från nivån 17 meter under Modovägen till jämnhöjd med Modovägen som mest.
Det är också från den höjden som bullret från lastbilar samt schakt- och lastmaskiner räknats. Upplaget blir som mest drygt 200 meter på längden och cirka 100 meter på bredden.
Marken är i dag bebyggd med en tom oljecistern, ett oanvänt mobiliseringsförråd samt en verkstad som inte längre används.
Den tillhörde en gång i tiden Treetexfabriken. Alla tre byggnaderna kommer att rivas.

FÄRRE TRANSPORTER
Botniabanan AB skriver att det är svårt att hitta lämplig mark för upplag så centralt. Det är emellertid stora fördelar för utsläppen till luften med en sådan lösning.
För varje 100 000 kubikmeter som kan lagras i Hörneborg före återanvändningen i järnvägslinjen beräknas en reduktion av de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med cirka 225 ton jämfört med transporter till och från Idbyn som är alternativet. Det motsvarar en resa cirka 26 varv runt jorden.
Om de nya hoppbackarna byggs i stort sett på nuvarande plats litet längre intryckta i berget kommer transporterna att gå via Alstigen och Modovägen till Hörneborg.
Bergmassorna från tunneldrivningen kommer till största delen att tas ut via mellanpåslaget vid Byvägen i Hörnett och sedan ut på Modovägen till Hörneborg.
I båda fallen kan transporter genom Örnsköldsviks centrum till Idbyn helt elimineras.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons