Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Belyser sexuellt våld

Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik bildades för något år sedan ett nätverk mot sexuellt våld mot kvinnor.
Nätverket består av politiska och ideella föreningar som vill värna om kvinnors rätt till fridsamhet.

Annons

Vi samarbetar för en god livskvalitet och ett lugnt samhälle för alla, säger Ingrid Eriksson, Lions club.
Kvinnofrid heter det både lokalt och på riksnivå och det är mycket aktuellt i dessa dagar.
Sammankomsten i biblioteket igår var också ett informationsmöte kring vad som står på schemat framöver.
Den här vårvintern har nätverket planerat för flera föredragshållare som skall ge belysning på det sexuella våldet.
Den 12 maj kommer Gudrun Nordborg, jurist vid Brottsoffermyndigheten, att fokusera på de remissvar som kommittén presenterar.
Efter kvinnofridsreformerna har förväntningarna på genomgripande förändringar av sexualbrotten varit stora. Förväntningarna har förstärkts av en serie omdiskuterade rättsfall angående sexualbrott mot barn och unga liksom om köp av sexuella tjänster. Problembildens allvar skärps dessutom av den gränsöverskridande exploateringen av kvinnors och barns kroppar i vad som kallats trafficing eller vit slavhandel och av nya forskningsdata från den första svenska omfångsundersökningen av mäns våld mot kvinnor.
Brottsoffermyndigheten hävdar att det är nödvändigt med speciella utbildningsinsatser angående sexualbrotten. Det aktuella betänkandet är därvidlag inriktat på rättsväsendets aktörer, vilka kan ses som en primär målgrupp. Utöver de yrkesgrupper som betänkandet aktualiserar vill Brottsoffermyndigheten även framhålla advokatkåren. Bland dem ska målsägandebiträden rekryteras. De har särskilda funktioner för att tillvarata brottsoffrens intressen och rättigheter. De som kommer att utses till särskilda företrädare för barn har Brottsoffermyndigheten erbjudit utbildningar på regeringens uppdrag.
Dessutom behöver personal inom socialtjänsten fortbildning, i synnerhet för att kunna förverkliga relevant stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp.
Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården finns att hämta in genom Gudrun Nordborgs avhandling om kvinnofrid.

ALICE NÄSLUND

Mer läsning

Annons