Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre tider i sikte

ÖRNSKÖLDSVIK. Är konjunkturen på väg att vända uppåt? Det finns onekligen tecken som tyder på detta. Arbetslösheten minskar kraftigt, både i landet som helhet och här i Örnsköldsvik.
Inom skogsindustrin, som brukar känna av konjunktursvängningarna väldigt tidigt, tror man att botten är nådd - men har ännu inte märkt någon uppåtgående tendens.

Annons

Jämfört med samma tid i fjol har arbetslösheten sjunkit kraftigt, konstaterar Bertil Johansson, biträdande chef hos arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik.
Där hade man i februari 1 203 personer öppet arbetslösa jämfört med 1 450 samma tid i fjol, vilket innebär en minskning från 4,3 till 3,5 procent. I hela landet var 180 000 personer, eller 4,1 procent, inskrivna som arbetslösa - vilket är en minskning med 4 000 personer jämfört med situationen för ett år sedan.
När det gäller nyanmälda lediga platser är det svårare att göra någon jämförelse, eftersom väldigt många sommarjobb redan finns på listan.
Jag har en känsla av att vi har fler lediga jobb nu än vid samma tid i fjol, säger Bertil Johansson. Sett till hela landet anmäldes 52 000 nya lediga platser till arbetsförmedlingarna under februari, vilket är nästan 5 000 fler än under februari år 2001.

INGA VARSEL
1 194 Örnsköldsviksbor är i dag sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket är några fler än för ett år sedan (1 150). För hela Sverige är siffran 125 000 personer, en minskning med 3 000 jämfört med februari 2001.
På varselsidan är det väldigt lugnt i Örnsköldsvik trots att de ökade med 1 600 till 5 200 i hela landet.
Vi har inga officiella varsel hittills i år. Två hela varselfria månader är väldigt ovanligt, säger Bertil Johansson.
Han anser dock att man inte ska dra för stora växlar på situationen efter endast två av årets tolv månader, men medger att det ser ut som om arbetsmarknaden utvecklas positivt.
Det är det viktigt att vi har folk i praktik och utbildning som snabbt kan komma ut på marknaden när deras tjänster börjar efterfrågas.
Byggsektorn hör till de områden som förväntas bli heta under det närmaste året. Botniabanans byggande, ombyggnaden av hoppbackarna och nu senast byggandet av hotellet i anslutning till Gene Fornby är tre stora projekt som bidrar till detta.

FÖRSIKTIG SKOGSINDUSTRI
Inom skogsindustrin, som först brukar känna av konjunktursvängningarna, är man försiktig i sina bedömningar. Massalagret Norscan, som brukar betraktas som en viktig indikator på konjunkturlägret är än så länge i storleksordningen 1,8 miljoner. Massapriset ligger på rekordlåga nivån 440-450 dollar per ton. Tack vare dollarns starka ställning klarar sig ändå de skandinaviska bruken hyfsat.
Bedömare ÖA talat med tror dock inte att priset kommer att sjunka djupare. Däremot är man försiktig med sina bedömningar om när det kan börja svänga uppåt igen. Först när Norscan-lagret är nere på 1,2-1,5 miljoner ton brukar man räkna med att prishöjningar kan bli aktuella och det kan möjligen inträffa under andra eller senast tredje kvartalet i år.
Sågverksindustrin upplever alltjämt en tämligen svag situation med mycket låga priser och därmed dålig lönsamhet. Vissa kapacitetsminskningar hos de större producenterna i förening med en något mera återhållsam aktivitet från sågarna i östra Europa gör att man hoppas på en förbättring senare i år - även om man hittills inte har sett några direkta tecken på detta.

PEHR-AXEL SUNDBOM

Mer läsning

Annons