Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre samordning kan spara åtta miljoner

ÖRNSKÖLDSVIK. Örnsköldsviks kommun planerar att samordna kostförsörjning, vaktmästeri och städfunktioner med målet att spara åtta miljoner kronor senast 2005.
Kommunen vänder därmed på kuttingen och satsar på samordning i stället för de
senaste årens decentralisering.
I planerna ingår också att konkurrensutsätta verksamheten även om detta inte verkar vara det primära målet.

Annons

Stig Ernestål och Stig Perbo har utrett möjligheterna till samordning. Fördelarna är många enligt de båda utredarna. Örnsköldsviks kommun har beslutat erbjuda all personal heltidstjänster. Det har emellertid hittills varit svårt att nå det målet. Fortfarande är 67 av 152 tjänster inom tekniska kontorets vaktmästeri- och städverksamhet på deltid. Måltidsverksamheten
inom både skolan och åldringsvården drivs också med ett stort
antal deltidstjänster.

GODA ERFARENHETER
Utredarnas bedömning är att en sammanhållen organisation för vaktmästeri och städ samt måltidsverksamheten sannolikt skulle
underlätta kommunens tidigare
beslut om att erbjuda heltidstjänster till alla. Hittills har det visat sig svårt rent administrativt att erbjuda heltidstjänster på ett förvaltningsöverskridande sätt.
I utredningen pekas på goda
exempel från ett flertal andra kommuner som gått före i samordningsprocessen.
Borlänge kommun med 47 000 invånare har dragit ned antalet
anställda inom köken från 136 till 86 personer under åren 1994-1996 och sparat 9,5 miljoner kronor.
Falköpings kommun med 30 900 invånare har en gemensam kostproduktion för förskolan, skolan och äldreomsorgen sedan 1995. Det stora produktionsköket finns kvar liksom äldreboendenas produktionskök. I förutsättningarna ingick en besparing på 10 procent. Det framgår inte om målsättningen uppnåtts.
Kramfors kommun med 21 100 invånare har sedan 2000 en kostenhet under kommunstyrelsen som svarar för kostproduktionen förskolor, skolor och äldreomsorg. Antalet tillagningskök ska minskas från 31 till 17 och antalet anställda med 23.
Umeå kommun har tagit beslut om att samordna mathållningen för skolan och åldringsvården under skolstyrelsens huvudmannaskap. Inriktningen är att minska kostnaderna med 10 procent på tre år och med 15 procent inom fem år. Förskolan ingår inte i omorganisationen. Motiveringen är att arbetet redan pågår integrerat mellan förskola och kök.

GEMENSAM ENHET
En kommungemensam kostenhet anges som motiv för att bättre utnyttja kökens totala kapacitet.
I dag finns ett 30-tal måltidsansvariga chefer. Målsättningen är att minska antalet tillagningskök väsentligt.
Ett annat viktigt motiv till förändring är att avlasta arbetstyngda rektorer och boendechefer. De saknar nästan undantagslöst kunskaper om mathållning. Utredarna föreslår att de i stället ska få ägna sig åt sina kärnverksamheter på heltid och till dessa räknas inte mathållningen. För personalen beskrivs ökade möjligheter till kombinationstjänster som en stor fördel.
Det väntas ge minskade förslitningsskador och färre sjukskrivningar genom ett mer omväxlande arbete.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons