Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bara fiberföreningar knutna till Övik Energi får bidrag: "Jag blir så förbannad"

De fiberföreningar som fick nej till bidrag från länsstyrelsen – göre sig icke besvär när det blir en ny ansökningsrunda till hösten. Den förening som inte ingår i Övik Energis fiberprojekt får inte bidrag.

Annons

Fiberföreningar som inte tillhör Prio 1-gruppen får vackert betala sin grävning och fiberdragning själva.

Förbittringen är, som vi berättat, stor i tre fiberföreningar som nekats bidrag till fiberdragning av länsstyrelsen.

Pengarna kommer från Jordbruksverket men det är länsstyrelsen som fördelar dem.

Det föreningarna framförallt vänder sig mot är att de anser sig ha uppfyllt alla krav som Jordbruksverket ställt upp – men att de i efterhand fått veta att de inte ingår i "regionala handlingsplanen".

Vare sig det eller att det över huvud taget finns en sådan handlingsplan sade man sig i fiberföreningarna inte ha känt till. Och hela historien är väldigt snårig.

Visst finns en regional handlingsplan – på 242 sidor.

Där finns mycket riktigt ett bredbandsavsnitt, där de nationella kriterierna för bidrag är uppräknade. De viktas på olika sätt, men enkelt uttryckt uppfyller de tre aktuella fiberföreningarna kriterierna.

Där står också "För stöd till bredband finns inte några regionala urvalskriterier". Vilket skulle tala för de tre föreningarna.

Men – i en bilaga står också "Således bör bredbandsprojekt som är förenliga med de regionala och kommunala strategierna prioriteras".

Och det är där skon klämmer. De tre fiberföreningarna ingår inte i kommunala Övik Energis stora fiberprojekt, som går ut på att "binda ihop" byanät i kommunen. Men Övik Energi säljer också fiberdragning i byarna.

Det finns också ett dokument som heter "Handlingsplan för bredbandsutbyggnad".

Där går att utläsa att området de tre fibernäten täcker har Prio 2 – inte Prio 1 som exempelvis Stensöden och Faresta, som ingår i Övik Energis projekt och fått bidrag.

Och för att vara berättigad till bidrag måste föreningen ligga i Prio 1.

– Det ska finnas en koppling till den regionala strategin, säger verksamhetschefen på länsstyrelsen, Magnus Karlsson.

– Vi har valt att prioritera projekt som överensstämmer med de ortssammanbindande näten.

Har fiberföreningarna fått veta vad som gäller?

– Vi har informerat de sökande och det finns väldigt mycket information på vär hemsida.

Det är en ny sökomgång till hösten. Har de här tre föreningarna chans att få bidrag då?

– Det finns fyra kriterier som ska uppfyllas och faller man på ett går det inte.

Kört alltså. Men i bilagan står det "bör prioriteras", inte ska?

– Visst är det så, men det är vårt jobb att prioritera.

Tommy Sjölund, förbannad ordförande i Banafjäl Fiber.

Tommy Sjölund, ordförande i Banafjäl Fiber, blir inte glad när han hör vad Magnus Karlsson sagt och vad som står i dokumenten:

– Jag blir så förbannad... Vi finns ju utritade på kommunens handlingsplan för fiber. Hade vi bara vetat vad som gäller hade vi över huvud taget inte sökt.

– Men de törs väl inte säga att vi ska ta Övik Energi för att få bidrag.

Vad gör ni nu?

– Vi tittar på det. Gör vi något utan bidrag blir det ju dyrare, så vi måste ut till medlemmarna och fråga om de är villiga att betala.

Mer läsning

Annons