Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bangården föreslås användas till annat

ÖRNSKÖLDSVIK. I tio år har Örnsköldsviks kommun sett utvecklingsmöjligheter i Inre hamnen och arkitekttävlingar och översiktsplaner har avlöst varandra.
I somras var en skiss till översiktsplan utställd och de politiska partierna och allmänheten inbjöds att komma med synpunkter.
Intresset var inte överdrivet stort och de svar som kom in spretar åt alla möjliga håll.

Annons

Kommundirektionen har gjort en ny sammanställning och nu handlar det om förslag till översiktsplan som allmänheten inbjuds att komma med synpunkter på fram till den 19 februari.
En utställning över planen ordnas i stadsbiblioteket under utställningstiden.
En del tydliga linjer finns i det förslag till översiktsplan som
presenteras.
Det mest kontroversiella är att på sikt ta bort industrispåret runt hela Inre delen av fjärden till oljehamnen. Det förutsätter dock att kommunen kommer vidare i planerna på att flytta handelshamnen till Domsjösidan av fjärden och slå samman den kommunala hamnen och Domsjö Fabrikers till en hamn.
Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om detta men någon uppgörelse med Domsjö
Fabriker har ännu inte träffats.
Spåret till oljehamnen är i dåligt skick och mycket tyder på att det inte kommer att renoveras.

KULTUREN OFFRAS
Centerpartiet vill att busstationen skall vara kvar och att en utredning görs om inte Kulturfabriken kan byggas om till resecentrum.
Kommundirektionen är dock
negativ till bådadera i det förslag till översiktsplan som nu presenteras. Primus Motor och Bengt Lindgren har liknande tankegångar. Förslaget är dock att kulturen får ge vika för exploateringsintressen.
Planeringschef Tommy Dickens säger emellertid också att det är möjligt att utnyttja spårområdet för högskoleutbyggnader och kontor och ändå behålla ett järnvägsspår till den nuvarande hamnen och oljehamnen. Det är möjligt på samma sätt som Arken byggts med hänsyn tagen till det nuvarande spåret.
Lokstallarna är möjliga att bevara. I översiktsplanen redovisas hela området som ett utredningsområde.
Kommunstyrelsen har redan tagit beslut om att de nuvarande hoppbackarna ska rivas och marken återställas till naturmark med trädplantering.
I förslaget till översiktsplan sägs att det är angeläget att de nya hoppbackarna får en estetiskt tilltalande utformning och att de blir ett positivt kännetecken för staden.

PARADISBADET
Översiktsplanen medger att Paradisbadet byggs om och kombineras med hotell, restaurang och turistbyrå. Resecentrum kan också vara en lämplig plats för ett hotell.
Busstationens framtida användning är oklar.
En hel del av utvecklingen kommer uppenbarligen att styras de behov som dyker upp.
Om det till exempel visar sig möjligt för Vision 2008 att finansiera en evenemangsarena på Framnäsudden kommer det att sätta fart på utvecklingen eller om någon intressent vill bygga ett hotell i någon annan del av Inre hamnen för att nu ta ett par exempel.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons