Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Attitydundersökning ger bilden av Ö-vik

ÖRNSKÖLDSVIK. I Örnsköldsvik bor vänliga människor och man känner sig trygg och säker. Det är en del av åsikterna från kommunens första attitydmätning.
500 personer, som bor eller bott här, har svarat på frågor om hur de upplever Örnsköldsviks kommun.

Annons

Attitydmätningen, som sammanställts i veckan, har gjorts av Gallup på uppdrag av Vision 2008 och Örnsköldsviks kommun. Intervjuerna med 150 utflyttade och 350 befintliga kommuninvånare är gjorda per telefon med slumpvis utvalda personer.
Vi ville få en indikation på vad människor tycker och tänker. Förmodligen kommer vi att använda undersökningen på två sätt. Dels ser man vad man kan jobba för att förbättra och dels kan vi mäta förändringar när vi gör en ny attitydundersökning om ett par år, säger Fredrik Holmgren, projektledare för Vision 2008.

FIN NATUR
Frågorna som ställts rör bland annat helhetssynen på kommunen, flyttbenägenheten och attityder till att leva och bo här.
Bara fem procent av de tillfrågade Örnsköldsviksborna var ganska negativa till hur det är att leva i kommunen och de resterande ganska eller mycket positiva. Bland de utflyttade såg det ungefär likadant ut. Knappt var tionde upplevde boendet i Örnsköldsvik som övervägande dåligt.
På frågan varför de har en negativ uppfattning av kommunen svarade man till exempel; Det finns för lite att göra, För dåligt nöjesutbud och Ingen framåt kommun, dåligt med jobb och mycket utflyttande.

INGA ÖVERRASKNINGAR
Av det som framhölls som positivt har nämnts bland annat naturen, att Örnsköldsvik är en lagom stor stad och att den är en bra kommun att växa upp i för barnen.
Egentligen är det ingenting som kommer som en överraskning. De har svarat ungefär som vi förväntat oss, men det är samtidigt bra med tydliga signaler som att kulturutbudet måste förbättras, säger Fredrik Holmgren.
Bland de utflyttade uppger två av fem att de troligtvis kan tänka sig att flytta tillbaka och att den främsta anledningen till det är släkt och vänner. Om man får ett arbete kan 14 procent tänka sig att flytta tillbaka.
Att drygt var fjärde inte skulle kunna tänka sig att återvända berodde på den dåliga arbetsmarknaden och att det är en för liten stad.
På direkta påståenden har en väldigt stor andel av kommuninvånarna och utflyttade instämt i att Örnsköldsvik är en idrottskommun. Däremot höll inte många med om att det är en kommun som lockar till sig intressanta människor och företag eller att det finns ett attraktivt kultur- och nöjesutbud.
Det framkom även att ishockeylaget Modo och den vackra naturen är något som gör att många känner sig stolta över att bo här.
De flesta boende och utflyttade är ganska positivt inställda till sin hemstad och det känns skönt att ha i ryggen. Men jag tror inte vi sticker ut på något sätt om man jämför med andra städer, säger Holmgren.

SARA LUNDVALL

Mer läsning

Annons