Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Är det bättre med bidrag än med jobb?

/
  • Efter ett 35 år långt och tungt missbruk så har Agneta Landfors varit ren i snart 13 år. Nu jobbar hon och bidrar till samhället. Men nu riskerar kommunens senaste nedskärningar att drabba henne och andra Örnsköldsviksbor också som lyckats bli drogfria.
  • Agneta Landfors är OSA-anställd.

Kommunens försök att spara pengar riskerar att leda till mer utslagning och arbetslöshet.
Några av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden drabbas hårt.

Annons

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) är en stödform. Örnsköldsviks kommun som får ersättning för att anställa människor med särskilda behov.

Nu ska antalet platser minska.

OSA-jobb är vanliga anställningar som är anpassade efter den anställdes förmågor och som på sikt ska leda till att människor kan få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Det är jobb för människor med socialmedicinsk funktionsnedsättning, människor med rätt till LSS-stöd och människor som är på väg tillbaka efter långvarig och svår psykisk sjukdom. Med andra ord – några av de mest utsatta grupperna i samhället.

OSA-jobben ska ha ett tydligt rehabiliterande syfte och en stor grupp är tidigare missbrukare som nu är rena. Det handlar om människor som har kämpat sig tillbaka från bedrövliga förhållanden.

En av dessa OSA-anställda är Agneta Landfors som jobbar på äldreboendet Lingbo.

– Jag har verkligen hittat rätt, trivs med mina kollegor och att hjälpa de äldre. Utan mitt jobb och dagliga rutiner så skulle jag vara körd. Efter att ha missbrukat i drygt 35 år och snart varit helt ren i 13 år så känns det här beskedet rent ut sagt för jävligt, säger hon.

Agneta Landfors är en av dem som nu riskerar sin OSA-plats och därmed riskerar att återfalla i missbruk, menar hon.

För Örnsköldsviks kommun har successivt skurit ned på antalet OSA-platser. Tidigare fanns det 30 platser runtom i kommunen och nu finns drygt hälften kvar.

Inom kort ska antalet platser ned till tolv samtidigt som kön hos Arbetsförmedlingen bara växer.

– Jag skulle vilja fråga politikerna är hur de tänker. Är det bättre med bidrag än med jobb? För det är ju alternativet, säger Landfors.

Enligt välfärdsförvaltningens beräkningar kommer kommunen tjäna drygt 600 000 kronor på nedskärningen.

Men frågan är om det stämmer.

– Vi som har OSA tjänar drygt 101 kronor i timmen, får jobba och göra något meningsfullt på dagarna. Alternativet är ju att gå hemma och behöva söka socialbidrag. Vad tror politikerna att det ska bli av oss som har haft ett missbruk? Vi är ju körda på den reguljära arbetsmarknaden, säger Agneta Landfors.

Saken är den att OSA-platserna är mer eller mindre kostnadsneutrala för kommunen. Månadsbidraget från Arbetsförmedlingen är på drygt 17 200 kronor.

Det gör att kommunens kostnad stannar på drygt 5 600 kronor.

Vi talar alltså om motsvarande kostnader – om inte lägre – att hålla vuxna människor på försörjningsstöd med allt vad det innebär. Detta förutom rehabiliteringsdelen som följer med en OSA-plats.

Dessutom saknar de OSA-anställda stöd från facket. De lokala fackföreningarna har inte protesterat när försämringar har skett för gruppen.

Trots att vissa människor kan ha gått flera år på en OSA-anställning finns ingen större anställningstrygghet. När kommunen skar ned på OSA-platser senast blev mångåriga kommunala medarbetare plötsligt arbetslösa, OSA-anställda kan sägas upp med veckors varsel.

Därtill har humanistiska nämndens nedskärningar på OSA-platser genomförts utan föregående konsekvensutredning. Det konstaterar förvaltningschef Katarina Jensstad.

Varför ska det sparas in på OSA-platser?

– Vi fick i uppdrag från politiken att ta fram ett antal åtgärder och ge förslag på besparingar. Nämnden ställde sig sedan bakom förslaget om att hålla nere antalet OSA-platser.

OSA syftar ju till rehabilitering. Vilken hjälp får de här människorna nu?

– Vi har inte analyserat det här i detalj. OSA är en bra åtgärd och vi kommer kunna se över verksamheten efter årsskiftet. Men vi har även ett ansvar för ekonomin.

Innebär nedskärningen någon reell besparing?

– Det går alltid att spekulera i vad effekten blir av att hålla nere antalet platser. Men det är klart, har man ingen sysselsättning så innebär det ju i regel försörjningsstöd. Samtidigt ligger vi ju bra till när det gäller kostnaderna för försörjningsstöd. Det är kommunicerade kärl mellan de här delarna.

Mer läsning

Annons