Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler i grundskolanklarar inte miniminivån

ÖRNSKÖLDSVIK. Var femte elev som gick ut grundskolan i Örnsköldsvik förra året klarade inte miniminivån godkänt i alla ämnen.
Det visar Skolverkets
betygsstatistik för år 2001. Kommunen ligger dock över snittet i riket, liksom vad gäller andelen elever som klarade kraven för att söka till gymnasiet.

Annons

För fjärde året redovisar Skolverket statistik över slutbetyget för elever från landets grundskolor
enligt det nya, målrelaterade betygssystemet.
Verkets betygsrapport är dyster läsning på många punkter. Såväl andelen elever som klarat kraven för att söka in på gymnasieskolan (godkänt i basämnena svenska, engelska och matematik), som
andelen som klarat minst betyget godkänd i alla ämnen visar negativa trender under de fyra åren.
Betygen ger inte hela bilden av hur skolan lyckats uppnå sina många olika mål, men de visar i stort hur skolan klarat sitt uppdrag som kunskapsförmedlare.
Att en fjärdedel av eleverna i
hela landet inte når upp till minimikraven i varje ämne när de
lämnar grundskolan betecknar Skolverket som ett misslyckande.

NEDSKÄRNINGAR VISAR SIG
Verket skriver i en kommentar till rapporten: En skola med skolplikt ska ge alla elever möjlighet att nå målen. Klyftan mellan läroplanens ambitioner och verkligheten är alldeles för stor.
Skolrådet Ragnar Eliasson anser att effekterna av 1990-talets nedskärningar inom skolan nu visar sin effekt.
I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver han: De elever som nu gått ut grundskolan eller gör det de närmaste åren gick sina första år när besparingarna var som störst. Vi vet också att nedskärningarna ofta skedde i brådska, utan större eftertanke och konsekvensanalys för att söka minska skadeverkningarna.
Även vad gäller Örnsköldsviks grundskolor kan man se den negativa trenden i siffrorna. Andelen elever som varit behöriga att söka vidare till gymnasiet efter grundskolan har stadigt sjunkit, från 1998 års andel på 96,6 procent till förra årets 93,7.
Andelen elever som klarat minst godkänt i alla ämnen har också minskat de fyra år som Skolverket fört statistik, från 85,2 procent till 80,5.

ÖVER SNITTET I LANDET
Positivt för Örnsköldsviks skolors del är dock att de under samtliga fyra år legat klart över snittet i riket.
Jag tror att en förklaring till det är det stöd vi ger till elever och
lärare genom elevhälsan, det som tidigare kallades elevvårdsteam men nu ofta heter stuggrupper,
säger Torbjörn Öhlund, skolchef i Örnsköldsviks kommun.
Det stödet från psykolog, kurator, skolsköterska och specialpedagoger är bortskalat i många andra kommuner. Men vi har
behållit det, för att vi ansett att det är ett viktigt stöd runtikring undervisningen för elever och lärare.
Många barn och ungdomar behöver det stödet för att fungera i skolan för att klara inlärningen.
Torbjörn Öhlund tror också att de mindre skolenheterna betytt en del.
Under 90-talet har vi brutit ner de stora skolenheterna med
600-700 elever till runt 200 elever och på så sätt fått betydligt lugnare studiemiljöer, säger han. Vi har heller inte storstadsproblematiken hos oss ännu, även om det finns en oro bland skolpersonalen över att allt fler elever behöver stöd och hjälp genom olika åtgärder.


PER EURENIUS

Mer läsning

Annons