Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lars Ohly: ”Valet mellan vänster och höger är tydligt”

Vänsterpartiets skolpolitik syftar till att ge alla elever kunskap, inte att de ska bli bättre på prov. Det skriver i dag partiordföranden Lars Ohly och utbildningspolitiska talespersonen Rossana Dinamarca i en replik på en ledare skriven av Tidningen Ångermanlands politiske redaktör Anders Rönmark.
Anders Rönmark bemöter repliken i torsdagens ledartext.

Annons

Ja, vi hade rätt! Högern ropar högt när resultaten från TIMSS 2007 publiceras och ledarskribent Anders Rönmark stämmer jublande in i kören när det visar sig att svenska elever presterar strax under genomsnittet i matematik.

Det märkliga är att han angriper Vänsterpartiet som det stora hotet mot Sveriges position i internationella mätningar av elevprestationer. Vi som inte har fått en verklig möjlighet att omsätta våra idéer om kunskap och utbildning i praktisk handling. Vår politik syftar just till att ge alla elever kunskap – inte att de ska bli bättre på prov.

Vi är dessutom skeptiska till att ett lands utbildningsnivå och samtliga elevers kunskaper kan sammanfattas och graderas med hjälp av ett enstaka prov vart fjärde år. Därför tar vi TIMSS och liknande internationella underökningar med en stor nypa salt.

Sanningen är att svenska elever alltid har presterat på en genomsnittlig nivå i internationella undersökningar i matematik och naturvetenskap, förutom 1995 som var ett undantag. Man skulle dock kunna invända att resultatet 1995 kan tolkas som den likvärdiga skolans sista triumf innan marknadsliberalismen hade fått fullt genomslag och nedmonteringen av den gemensamma skolan tog fart.

Mer intressant än resultatet av TIMSS 2007 är en djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper som har gjorts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet.

Per-Olof Bentley, som är vetenskaplig ledare för gruppen, säger på Skolverkets hemsida: ”För mycket läromedelsundervisning och självstudier när det gäller förståelse av begrepp och beräkningsprocedurer. Det är orsaker bakom brister i svenska elevers matematikkunskaper.”

Ett av Vänsterpartiets viktigaste förslag är att anställa fler lärare. Det är också i det sammanhanget vårt förslag om en läxfri skola ska ses. När skolan har tillräckliga resurser att ge alla elever stöd och hjälp finns det inget behov av hemläxor. Läxläsning bör istället ske i skolan på lika villkor, med lärarstöd till alla. Vi anser också att lärare i grundskolans tidigare år även fortsättningsvis ska ha goda ämneskunskaper så att de inte enbart behöver lita till läroböcker i sin undervisning.

Om vi vill att de svenska eleverna ska bli bättre på att göra prov så skulle kanske Jan Björklund vara rätt häst att satsa på. Men sanningen är att hittills har resultaten av utbildningsministerns politik varit magra. Förbud mot mobiltelefoner och betyg för sjuåringar är de tyngsta reformer han har mäktat med. Det kan bara vara de mest naiva och okunniga liberalerna som tror att de åtgärderna leder till bättre kunskaper. Samtidigt innebär högerregeringens ekonomiska politik att kommunernas ekonomi försämras vilket leder till nedskärningar och ännu färre lärare i skolorna. Det är en politik som Jan Björklund i högsta grad är ansvarig för.

Valet mellan höger och vänster är tydligt och står mellan fler betyg eller fler lärare. Det står mellan att prestera bra på prov eller få verkliga kunskaper som förbereder för arbets- och samhällsliv.

Kunskap är inte en viss mängd fakta som kan mätas med betyg.

Kunskap betyder förmåga att förstå, ordna, värdera och utveckla ett samlat vetande. Lärande är inte lika med inlärning. Lärande försiggår i en social process.

Elever kommer till förskola och skola med olika förutsättningar och skilda sätt att tänka, något som måste påverka lärandeprocessen.

En gemensam och likvärdig skola är därför en grundläggande förutsättning för att tillvarata alla elevers rätt till kunskap.

Lars Ohly (v)

Partiordförande

Rossana Dinamarca (v)

Utbildningspolitisk talesperson

Mer läsning

Annons