Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget utrymme för kompromisser

Annons
Inget utrymme för kompromisser

Det finns frågor som är viktigare än andra. Det behöver inte nödvändigtvis vara för att de direkt berör många människor utan för att det handlar om vilka normer och värderingar som bör råda i samhället.

En sådan fråga är den om homosexuella par ska få prövas för att bli adoptivföräldrar. Den handlar om grundläggande principer i ett demokratiskt samhälle: om huruvida homosexuella ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra - som individer och som föräldrar.

Hos politiska partier som har principer om människors lika värde inskrivna i sina partiprogram borde inte utrymmet för kompromisser i den frågan vara särskilt stor. Ändå är spännvidden stor hos partierna, med kristdemokraterna flankerade av moderaterna som de föråldrade fördomarnas främsta försvarare. Argumenten om att dessa partier sätter barnens intressen främst är inte särskilt starka. Frågan handlar ju egentligen om att pröva lämpliga föräldrar åt barn som behöver föräldrar, inte om att alla som vill ska få adoptera.

Den socialdemokratiska partistyrelsen har fattat beslut om att homosexuella par borde få prövas. Men partistyrelsen håller ändå öppet för särregler för internationella adoptioner eftersom man är orolig för konsekvenserna för heterosexuellas möjligheter till internationell adoption.

Hur sådana särregler skulle kunna utformas har inte partistyrelsen tagit ställning till och partisekreteraren Lars Stjernkvist menar enligt Dagens Nyheter att det hela är en närmast "akademisk" fråga.

Det finns anledning att tro att homosexuella kan få svårt att få adoptera ett utländskt barn även med en förändrad lagstiftning. Exempelvis uppger organisationen Adoptionscentrum att inget av det tjugotal länder som den har kontakt med kan tänka sig adoptioner för homosexuella.

Men det finns inte mycket som talar för att det generellt sett skulle bli svårare för heterosexuella att adoptera barn med en förändrad lagstiftning. Enligt den kommitté som på regeringens uppdrag har utrett frågan om barn i homosexuella familjer var det bara ett land som menade att ett svenskt beslut om att ge homosexuella möjlighet att adoptera skulle få konsekvenser för heterosexuellas möjligheter.

Det är alltså ett vagt underlag att bygga reservationer på. Det borde därtill vara självklart att inte andra länders inställning till olika minoriteter ska styra svensk lagstiftning. Däremot skulle ett svenskt beslut om att ge homosexuella möjlighet att adoptera på samma villkor som heterosexuella sannolikt kunna stimulera utvecklingen i andra länder.

Den socialdemokratiska partistyrelsen var inte enig om att hålla öppet för särregler för internationella adoptioner - beslutet fattades med knapp majoritet.

Förhoppningsvis kommer inte partikongressen i höst att uttrycka samma osäkerhet om behovet av särregler. Svaret finns i förslaget till nytt partiprogram. Det finns inte längre utrymme för några kompromisser om människors lika värde.KARIN ANDERSSON

Mer läsning

Annons