Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Går vägen till hälsa och ledighet via staten?

/
  • Välj statlig anställning om du vill ha lång ledighet.

Annons

Den statliga sektorn i Sverige är viktig, men den är också i högsta grad formad av den svenska modellen. Genom åren har förhandlingar mellan arbetsgivare – som har någon annans pengar att betala med – och fackliga organisationer – som naturligt nog främst ser till medlemmarnas bästa – lyckats åstadkomma en hel del. Och politiker med goda intentioner har bidragit till en situation där den statliga sektorn har blivit något av en egen skyddad verkstad, där särskilt förmånliga anställningsvillkor har fått råda. Åtminstone i vissa avseenden.

Medan det normala på svensk arbetsmarknad är 25 semesterdagar per år får statsanställda som har hunnit fylla 40 hela 34 eller 35 semesterdagar (beroende på avtal). Utöver detta erbjuds även andra former av ledighet, som kan utnyttjas vid behov.

Vidare betalas det ut extra kompensation vid föräldraledighet och under vissa villkor även vid sjukskrivning. Den som vill kan dessutom ansöka om förkortad arbetstid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Den som omfattas av dessa förmåner klagar så klart inte, och det finns givetvis ingen anledning att moralisera över att den som har avtalsenliga rättigheter väljer att utnyttja dessa. Kanske finns det en och annan skattebetalare som har invändningar – konstigt vore det väl annars – men till helhetsbilden hör även löneläget.

Högutbildade personer kan om det vill sig väl tjäna betydligt bättre i det privata näringslivet, men i gengäld kommer arbetstagaren inte att omfattas av den statliga personalpolitiken.

Visst kostar det skattepengar att betala ut extra ersättningar och semesterdagar till personer som har skattefinansierade anställningar, men det ligger utan tvekan något även i den andra vågskålen.

Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas medlemsorganisation, poängterar exempelvis gärna att den statliga sektorn under många år har varit den sektor som har lägst sjukfrånvaro. Den sektor som erbjuder större inflytande över den egna arbetssituationen och mer tid till återhämtning får också en friskare personal. Det är dock givetvis stor skillnad på olika yrkesgruppers arbetsbelastning och situation i övrigt. Den statliga verksamheten är diversifierad.

Visst kan det sticka i ögonen när statligt anställda obekymrat går in på den sjunde semesterveckan. Och visst, man bör alltid fråga sig om skattepengar kan användas mer varsamt så att vanliga privatpersoner och företagare inte behöver beskattas hårdare än nödvändigt, men en personalpolitik som försöker premiera återhämtning och inflytande över den egna arbetssituationen behöver inte vara fel ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Sådana ambitioner skulle rent av kunna ses som ganska socialliberala.

Mer läsning

Annons