Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi verkar för församlingens bästa

Annons
Vi verkar för församlingens bästa

Kyrkans Väl har och kommer också fortsättningsvis att engagerat verka för församlingens bästa.

Så har vi bland annat gjort i domprostfrågan, där vi framför allt slagits för en sund demokrati i svenska kyrkan, alltså ingen "partidemokrati". Vi har kämpat för församlingens rätt att själva få bestämma vem som ska leda våra verksamheter.

Lyssna gärna, Gullmar, till vår nye biskop när han redovisar hur kyrkoordningen ska tolkas när domprostar ska utses. Tolkningen är den ärkebiskop K. G. Hammar redovisade för svenska kyrkans domprostar vid ett möte förra året. Församlingen presenterar vem man vill utse och anställa. Därefter ska domkapitel och stiftsstyrelse bekräfta om den av församlingen föreslagna personen kan klara också stiftsuppgifterna. Om inte, får församlingen föreslå en annan kandidat.

Detta borde också för er socialdemokrater vara den sunda och riktiga demokratiska ordningen, det vill säga de som mest berörs ska ha det avgörande inflytandet.

Revisionsrapportens utformning beträffande handläggning av domprosttillsättningen är något märklig bland annat av följande skäl:

1. Vårt agerande har inneburit en årlig inkomstökning på nära en kvarts miljon genom ett driftsbidrag från stiftet. Engångskostnaderna för tillsättningsprocessen är betydligt lägre.

2. Rapporten kom till efter det att kyrkofullmäktiges s-märkte vice ordförande agerat vid ett revisionsmöte och där påtalat att prickning borde ske.

3. Efter detta sammanträde utformade revisorerna sin rapport utan att vi som anklagas får möjlighet att förklara och försvara oss.

Mot bakgrund av dessa fakta kan vi inte se hur revisionen skulle kunna vare sig pricka oss eller avstyrka ansvarsfrihet för år 2001.

Vårt agerande har i stället framtvingar en sund tolkning av en ur demokratisk synpunkt illa formulerad kyrkoordning.

Det har också blivit till stor hjälp för våra kollegor i Karlstad och Stockholm där församlingens vilja har fått råda.

Vad beträffar moderaternas begäran att vi, några företrädare, omgående bör lämna våra uppdrag så vet du Gullmar mycket väl, att detta på intet sätt har att göra med vare sig revisionsrapporten eller domprosttillsättningen, utan för att vi valt att kommande mandatperiod representera en icke partipolitisk nomineringsgrupp.

Vår tanke var, och är fortfarande, att inte använda domprosttillsättningen i vår valrörelse. Nu har ni gjort det, och då tänker vi nu också framgent försvara oss mot de anklagelser ni framfört eller kommer att framföra. Personangrepp avstår vi från då sådana måste uppfattas som brist på sakargument och dåliga resultat i verksamheten.

Vi har verkat för församlingens bästa. Kraftfullt, konsekvent och engagerat har vi förvaltat vårt uppdrag och det ansvar vi fått av väljarna. Vår fråga är nu:

Splittring har ni åstadkommit, men vad har ni gjort för församlingens bästa, Gullmar?

Enligt er uppfattning ska vi tydligen bestraffas för att ha åstadkommit en sundare och mer demokratisk kyrkoordning och en mycket väl fungerande församlingsverksamhet.

Upp till bevis, Gullmar!Jan-Eric Wikström

Kyrkorådets ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons