Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stärk de familjehemsplacerade barnens rättigheter

/

Annons

Att bli lyssnad på och tagen på allvar är ingen självklarhet för alla barn i Sverige. Inte minst för de familjehemsplacerade barnen. Rädda Barnen välkomnar förslaget om utbildning men anser att familjehemmen även bör få handledning för att det enskilda barnets rättigheter ska tillgodoses bättre.

Nyligen publicerade Socialstyrelsen en rapport som visar att omkring var fjärde familjehemsplacering avbryts i förtid. Detta trots att barnet i många fall varit placerat upp till tio år i samma hem. Oftast är det familjehemmet som avbryter placeringen och det gäller barn i alla åldrar.

Dom missar ofta att prata med den placerade och pratar ofta över huvudet på en.

Så säger ett av de familjehemsplacerade barn som Rädda Barnen träffat. Många uttrycker en önskan om att bli lyssnad på. En rättighet alla barn har enligt Barnkonventionen, som säger att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. En del av barnen menar också att vuxna behöver bli bättre på att vara lyhörda för deras åsikter och behov.

Varje år placeras cirka 17 500 barn i familjehem i Sverige. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt förekomsten av oplanerade avbrott, så kallade sammanbrott, i familjehemsplaceringar. Studien baseras på 280 barn i Jönköpings län. Resultatet visar att cirka en fjärdedel av placeringarna avbryts i förtid. Vid 28 procent av sammanbrotten var det de långvarigt placerade barnen själva som tog initiativ till att avbryta. Men oftast, i 45 procent av fallen, är det familjehemmet som väljer att avbryta placeringen.

Det är mycket viktigt för det enskilda barnet med en trygg och stödjande miljö som skapar förutsättningar för barnet till en god utveckling. Att behöva bryta upp mot sin vilja från sitt hem, sin familj och bygga upp nya relationer både med familjehem, kompisar och inte minst förskola/skola, är oftast mycket jobbigt för barn. Att inte veta om man får stanna eller när det är dags att flytta vidare igen, kan skapa stor oro hos barn.

Rädda Barnen anser att det är viktigt att socialsekreterare för enskilda samtal med barnet på ett sådant sätt att barnet har en reell möjlighet att framföra sina synpunkter. Det är också en rättighet enligt Barnkonventionen, som vi hoppas snart skall bli lag i Sverige.

Rädda Barnen välkomnar regeringens förslag om att socialnämnderna från och med årsskiftet ska erbjuda utbildning för familjehemmen. Det tror vi kan bidra till att stärka familjehemmen i sitt uppdrag som familjehem. Men Rädda Barnen anser också att handledning med regelbundet stöd är nödvändigt.

Stärk de familjehemsplacerade barnens rättigheter!

Ewa Back, ordförande i Rädda Barnens distrikt Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons