Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Splittrade oppositionspartier hotar försvarets förmåga

Annons

Alliansregeringen har en balanserad försvarsbudget med satsningar på försvarets kärnverksamhet, förbanden. Därtill ökar alliansregeringen materielanslaget med 300 miljoner 2013 och 2014. Sammantaget bidrar satsningarna till den fortsatta utvecklingen av Försvarsmaktens insatsorganisation och stärkt svensk försvarsförmåga.

Mot alliansens förslag ställs djupt oeniga oppositionspartier som inrymmer ytterligheterna i svensk försvarspolitik. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår å sin sida nedskärningar i mångmiljardklassen medan Sverigedemokraterna föreslår en återgång till ett förrådsställt försvar.

(V) och (SD) förenas i ivern att skära ner på internationella insatser och Sveriges möjlighet att aktivt bidra till internationell fred och säkerhet. Tyvärr landar även (S) i samma slutsats och säger nej till internationell solidaritet.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, senaste undersökning om svenska folkets syn på försvaret ansåg en stor majoritet, 62 procent, att Sverige ska bidra med militära fredsfrämjande insatser, vilket tre oppositionspartier nu vill minska.

Det är inte bara en positiv opinion utan även alliansgeringens inriktning att Sverige ska bidra till internationell fred och säkerhet. Vi kan däremot inte förvänta oss att konflikter tar hänsyn till den svenska budgetprocessen. Det kräver handlingsfrihet och regeringen avsätter därför medel för insatser som kan uppkomma med kort varsel

Den svenska Libyeninsatsen är ett talande exempel. Med kort varsel kunde Sverige skicka en flygenhet till Medelhavet för att, i enlighet med FN:s resolution, bidra för att skydda den Libyska civilbefolkningen. De första planen lyfte från Sverige mindre än 24 timmar efter riksdagens beslut.

Försvarsutskottets ansvar omfattar hela vårt totalförsvar och inkluderar vår förmåga att hantera kriser.

Avvägningen mellan resurser måste därför ske mellan olika delar av totalförsvaret. I (S)-budgeten föreslår man nedskärningar på anslaget för samhällets krisberedskap och MSB.

MSB ansvarar för samordning av vår samlade förmåga att hantera samhällets beredskap, bland annat IT-attacker eller för att rusta samhället mot till exempel översvämningar. Två samhällshot som är högaktuella. Det låter sig inte göras obemärkt att spara hundratals miljoner. Till skillnad från (S) vill (MP) istället öka satsningarna på samhällets beredskap. Detta visar på oenigheten.

Få om några frågor förenar de fyra oppositionspartiernas försvarsbudgetar. Av vad vi har sett hittills tycks (S) ha mest gemensamt med (SD). Mot alliansregeringens balanserade budget som stärker Sveriges försvarsförmåga finns däremot inget samlat alternativ.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons