Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sollefteåborna lurade igen

Annons
Sollefteåborna lurade igen

I samband med försvarets flytt från Sollefteå har regeringen i skrivelse (1999/2000:33) bland annat särskilt nämnt Sollefteå och reglerat att "Statliga fastigheter och andra anläggningar som används för militära ändamål ställs till förfogande och omvandlas för andra verksamheter på gynnsamma affärsmässiga villkor". För att möjliggöra detta har staten genom ett ovanligt riksdagsbeslut tagit den ekonomiska stöten för detta genom att skriva ner fastigheten Önsta 3:92:s (före detta I 21-området ) restvärde från cirka 230 000 000 kr till cirka 7 000 000 kr.

Andemeningen med detta var att genom Vasallen, som totalt fått 1 800 000 000 för att i hela landet av Fortverket köpa och bidra till att utveckla försvarsmaktens överblivna fastigheter, åstadkomma en i förhållande till bygdens marknad och behov anpassad hyressättning och möjliggöra för kommun och företag att etablera sig på området under rimliga villkor.

När man nu bygger upp och investerar för belopp motsvarande minst 1 000 000 000 kr i Östersund för Försvarsmaktens behov så räds man förmodligen för de galopperande investeringsbelopp som det är frågan om och har då kommit på att man skall flytta de fem omtalade skärmtaken (stolpladorna) till Östersund för att därmed dölja detta i så kallade omstruktureringskostnader (och därmed inte officiellt behöva specificera dessa kostnader). Känt är att nyproducera fem skärmtak i Östersund är en investering på 10 000 000 kronor (lånas i riksgälden).

Listigt nog så har nu Fortverket enligt Vasallens representant i Sollefteå, Ulf Nilsson, en muntlig option (OBS! muntlig option) om att få köpa tillbaka dessa. Enligt obekräftade uppgifter lär köpeskillingen ligga på 100 000 kr/st. I skrivande stund lär kanske köpet vara genomfört enär demonteringsarbetet är påbörjat.

Vad beträffar de omtalade fem skärmtaken (stolpladorna) kan följande redovisas:

1. Byggdes 1995 till en kostnad av 1 760 000 kr/st.

2. Hittills har amorterats 345 960 kr/st.

3. Återstående skuld 1 383 840 kr/st.

4. Detta gör en återstående sammanlagd skuld på 6 900 000 kr

För att flytta dessa fem skärmtak finns en av Fortverket redovisad kostnad på 5 100 000 kr. Till detta skall då rätteligen läggas 6 900 000 kr som fanns kvar i restskuld till Riksgälden. Sammanlagt alltså 5 100 000 kr + 6 900 000 kr = 12 000 000 kr. Jämför detta med nyproduktionskostnaden på 10 000 000 kr. Med denna lilla enkla räkneoperation kan man konstatera att staten rätteligen skulle tjäna på att nyproducera dessa i Östersund.

Det är ju inte meningen att man skall kunna återköpa dessa byggnader från Vasallen till Fortverket (staten) utan att återföra restvärdet. Detta kan ju därmed enbart tolkas som ett bidrag till att dölja en del av de redan så höga investeringskostnaderna i Östersund.

För omställningsarbetet har organiserats en central omställningsgrupp med representanter ur regeringen (näringsdepartementet) där Gunnel Ferm är vår kommuns nuvarande kontaktperson. Denna omställningsgrupp har dessutom vid årsskiftet gjort sitt uppdrag och existerar inte efter 2001-12-31.

Vår egen kommun har också personal som arbetar med omställningsarbetet.

När man för närvarande konstaterar hur läget är inför den situation där den centrala omställningsgruppen avvecklas kan man ängsligt och med båda fötterna mitt i verkligheten ställa sig följande frågor:

1. Vilket stöd har Sollefteå kommun efter 2001-12-31 i omställningsarbetet?

2. Vilken roll i förhållande till Sollefteå kommun har Vasallen i arbetet med att utveckla före detta I 21-området?

3. Anser Sollefteå kommun att de hyresnivåer, som presenteras av Vasallens Ulf Nilsson vid informationsmöte med Trästa/Skärvsta socialdemokratiska förening, är "pressade och klart konkurrenskraftiga" i förhållande till marknad och nedskrivna restskulder till staten?

4. Har Sollefteå kommun fått någon information om Vasallens motsvarande hyresnivåer i övriga delar av landet eller är det så att vi kanske betalar "Stockholmshyror"till Vasallen i Sollefteå?

5. Vilka krav enligt de förutsättningar som beskrivits i regeringens skrivelse 1999/2000:33, har Sollefteå kommun framställt och vidhållit?

6. Varför har inte Sollefteå kommun krävt och vidhållit att stolpladorna skulle vara kvar utan att för Vasallen behöva redovisa omedelbara användningsområden eftersom omställningsarbetet är beräknat att ta minst 5-6 år?

7. När kommer resten av de statliga jobben som Björn Rosengren utlovade under tiden vi lyssnade "djävligt noga"? (Saknas för närvarande 267 st av 300 statliga heltidsanställningar).

8. När har förutsättningarna blivit sådana att vi åtminstone kan märka en ökning vad gäller etablering av privata arbetstillfällen i vår kommun?

9. Blev Sollefteå kommun informerad om uppropet "Regeringen nonchalerar basindustrin" som 51 kommuner i landet skrivit under och som presenterades som en debattartikel i Svenska Dagbladet?

Om så var fallet, vad var skälet till tystnaden?

Kjell Litström

Skattebetalare och Sollefteåbo

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons