Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolsköterskan en viktig resurs

Annons
Skolsköterskan en viktig resurs

Angående förslag till halverad skolsköterskeresurs på Härnösands gymnasium:

I dagarna kommer eventuellt beslut att tas som innebär halverad skolsköterskeresurs vid Härnösands gymnasium. Inför detta beslut har förvaltningschef ej kontaktat varken mig som skolöverläkare eller verksamhetschefen för skolhälsovården för synpunkter, inte heller informerat.

Eftersom jag inte upplever mina åsikter efterfrågade från varken skolförvaltning eller politiker i utbildningsnämnden väljer jag att delge dem på detta sätt.

Med detta förslag anser skolförvaltningen att en besparing görs där det "gör minst ont" och att det inte drabbar skolans kärnverksamhet. Mot detta måste jag som skolöverläkare i Härnösands kommun kraftigt protestera. Om förslaget går igenom kommer det naturligtvis att göra mest ont för de mest behövande och besparingen kommer att drabba mitt i en del av kärnverksamheten.

Det förvånar mig att det inom skolförvaltningen i Härnösand inte verkar finnas förståelse för hur elevers grundläggande behov måste tillgodoses innan man kan utvecklas, gå vidare och intressera sig för skolarbete. Hur kan man förvänta sig att "Kalle" tar itu med matematikläxan när han har ont i magen, huvudvärk, svårt att sova, upplever sig nedstämd och missnöjd med sig själv?

Tillhör inte detta skolans kärnverksamhet? Är det detta som inte gör ont?

Nyligen framlades en regeringsproposition - "Hälsa Lärande och Trygghet" - där man klart och tydligt påtalar den goda hälsans betydelse för möjligheter till lärande. Hur ser skolförvaltning och ansvariga skolpolitiker i Härnösand på detta?

Svenska skolläkarföreningen och Skolsköterskeföreningen har nyligen tillsammans lagt fram ett förslag till nationellt basprogram för skolhälsovården. Ett program som mycket väl överensstämmer med den modell vi under de senaste året arbetat med. Där har skolsköterskan en mycket viktig funktion, bland annat i att tidigt upptäcka, behandla, stödja, bekräfta, följa upp och förmedla vidare kontakter till behövande.

Skolsköterskan är den enda person på skolan som träffar samtliga elever genom personliga hälsosamtal och som elever kan vända sig till med förtroenden genom sin tystnadsplikt. Utifrån dessa hälsosamtal förmedlas bland annat kontakter till mig som skolläkare.

Det som bekymrar mig på gymnasieskolan är att allt fler elever uttrycker psykosomatiska och stressrelaterade symtom. Fler elever upptäcks också nedstämda och deprimerade. Genom skolhälsovården kan de diagnostiseras, erhålla behandling och uppföljning. Om resurser fanns skulle vi säkert hitta fler.

En nylig rikstäckande undersökning visar att suicidfrekvensen i Sverige minskat inom samtliga åldersgrupper, utom i tonårsgruppen. Är det månne fler skolförvaltningar i landet som inte anser att skolhälsovård är viktig och bör tillhöra skolans kärnverksamhet? Tonåringar söker inte själv, aktivt hjälp. De måste få ha kanaler nära och tillgängliga. Med den föreslagna neddragningen av skolsköterskeresurs på gymnasiet kommer detta inte att kunna erbjudas i samma omfattning. Återstår att se hur de som utger sig för att företräda de behövande ska besluta i ärendet.

Hans-Olov Tollgren

Skolöverläkare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons