Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvård handlar om trygghet

Annons
Sjukvård handlar om trygghet

Hälso- och sjukvården kan inte bara styras med ekonomiska incitament och ekonomiska styrmodeller.

Okänsliga systemskiften orsakar onödiga slitningar och leder till svåra stressproblem hos personalen.

För att se nya lösningar behövs i stället nya tankesätt, tankeskiften.

Den dag då hälso- och sjukvården fungerar så bra att människorna kan lita på att få den hjälp man behöver - och när man behöver den, då har vi en verklig vårdgaranti. Ett steg är att lyfta fram vårdpersonalens roll som rådgivare, lotsar och medmänniskor när det gäller att se vilka de faktiska vårdbehoven är.

Att kunna se människan och sjukdomen ur ett helhetsperspektiv när behovet analyseras är viktigt för att kunna ge rätt hjälp.

Ett annat tankeskifte handlar om värdestyrd vård. Det är dags att börja tala om hur hälso- och sjukvården ska styras inifrån med värderingar, istället för med enbart ekonomiska incitament och social ingenjörskonst. Värderingar som kärlek, respekt och empati bärs upp av enskilda människor och inte av opersonliga system. Värderingar som kärlek, omsorg och respekt uttrycks i praktisk handling genom den gyllene regeln, som säger: "Bemöt andra som du själv vill bli bemött".

Ett annat tankeskifte handlar om behovet av dialog kring de värden, som ska styra hälso- och sjukvården.

Det finns en olycklig förtroendeklyfta mellan politiker och professionella grupper.

Kristdemokraterna vill verka för att det upprättas ett nytt förtroendekontrakt mellan politiska företrädare och professionen, som ska bygga på ömsesidigt ansvarstagande och respekt för varandras uppgifter.

Trygghet och valfrihet för sjuka och äldre är hörnpelare i kristdemokraternas sjukvårdspolitik.

Rakel Arthursson

Sundsvall

Maude Westman

Örnsköldsvik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons