Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S tillsammans med MP och V: En stark rödgrön framtidsbudget för Härnösand

/
  • De rödgröna satsar stort på skolan i Härnösand, sammanlagt 33 miljoner kronor i 2017 års budget.

Annons

Härnösand växer. I den rödgröna budgeten för 2017 fördelas mer än 1,5 miljarder till utveckling av välfärden och ett hållbart sätt att bygga Härnösand attraktivt och starkt:

Stor satsning på barn och unga. Sammantaget får skolan 33 miljoner kronor mer.

Det blir ökade resurser för elever i behov av särskilda insatser, mindre grupper i förskolan och ökat antal lärare. Totalt nära 35 nya tjänster.

Från hösten 2017 kommer alla skolbarn serveras frukt och vi fullföljer den stora satsningen på nya lokaler för högstadiet och gymnasiet. Vi öppnar ytterligare en ungdomsgård och planerar för en stor lekplats/lekvärld.

Kultur- och musikskolan ska ta steg mot avgiftsfrihet. Alla barn ska ha chans att prova på sång och musik.

Bra företagsklimat och många nya jobb är prioriterat och ska leda till skarpa insatser för service, kompetensutveckling, etableringar m.m. En miljon avsätts för att i dialog med företagens organisationer utveckla företagsklimatet.

Besöksnäringen i Höga kusten och Härnösand stärks, där fortsatt utveckling av handel är en viktig del liksom ett nytt hotell. Åtta miljoner extra ges för stor satsning på jobbskapande åtgärder, med ett tydligt fokus på dem som står långt från arbetsmarknaden.

Omställning till en hållbar framtid. Extra utvecklingsmedel avsätts för minskad negativ klimatpåverkan.

Kollektivtrafiken är en viktig faktor för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Vi tar höjd för att införa avgiftsfri eller avgiftssänkt busstrafik i hela kommunen.

■■ För fler insändare, klicka här.

Vi utvecklar gång- och cykelvägar och vi sätter upp 30 laddstolpar i en regional satsning på infrastruktur för elfordon. Andelen närproducerade och ekologiska livsmedel ska öka.

Solidarisk välfärd för alla. Vi inför rätt till heltid, med val av sysselsättningsgrad och avsätter särskilda budgetmedel för detta. Det är en viktig reform som stärker attraktivitet, jämställdhet och medarbetarens möjlighet till självständighet.

Personalförstärkning ges också till särskilda boenden och för mottagning, omsorg, rehabilitering och samordning. Brukarnas nöjdhet ska öka och handläggningstider minska, liksom sjukskrivningar. Tio tjänster som aktivitetsledare permanentas på särskilda boenden.

Tryggt och öppet Härnösand. En ny tjänst som våldsförebyggande samordnare inrättas, liksom ytterligare en fältarbetare, trygghetsvärdar och tillgänglighets- och mångfaldssamordnare.

Kvinnojouren kommer att få utökat bidrag. Vi investerar under 2017 också i förstärkta belysningsåtgärder.

Kommunens arbete med mottagande av nyanlända är högt prioriterat i budgeten och kan ske med särskilda medel från staten. Det innebär utökade resurser till samhällsorientering, svenskaträning, sociala insatser och annat.

Ökat byggande för attraktivt boende. Härnösand växer och vi behöver bygga fler bostäder. Nya tjänster inom bygg och exploatering tillsätts för att ge kraft åt detta.

Dialogen med Härnösandshus och privata fastighetsaktörer intensifieras för att skapa boenden som möter människors olika behov och önskemål.

Vi bygger ett hållbart Härnösand!

Fred Nilsson (S)

Karin Frejarö (MP)

Ingrid Nilsson (V)

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons