Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örnsköldsviks flygplats är ett statligt ansvar

Annons

Idag avgörs vem som ska ansvara för Örnsköldsviks flygplats i framtiden. I regeringens infrastrukturproposition föreslås att flygplatsen inte längre ska vara i statlig ägo, istället ska de berörda kommunerna ta över kostnader för drift och investeringar. Regeringen tvingar därmed Örnsköldsviks kommun att ställa kostnader, som idag uppgår till omkring 20 miljoner kronor årligen, mot kommunal kärnverksamhet som skola, vård och omsorg. Detta kan vi inte acceptera. Vi anser att grundläggande infrastruktur som Örnsköldsviks flygplats är ett statligt ansvar, en uppfattning som vi delar med det regionala näringslivet.

Örnsköldsvik är långt ifrån ensamt om att ha en flygplats som går back. Av Sveriges 42 flygplatser är det bara 8 som går med vinst. Resterande 34 flygplatser är beroende av att staten och kommunerna skjuter till pengar för att täcka upp underskotten. Sen kan man ju undra hur dessa beräkningar görs. Eller som Vidar Fahlén en gång sa: ”Jasså säger ni det pojkar, är det bara Arlanda som går med vinst? I så fall tycker jag att ni skall flyga upp och ner där.”

En del av det statliga stödet betalas ut som driftsbidrag till privata och kommunala flygplatser. De statliga flygplatserna finansieras via Luftfartsverkets budget. Vinsterna hos de stora flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö används till att finansiera driftsunderskott och investeringar hos de övriga statliga flygplatserna runtom i landet, däribland Örnsköldsviks flygplats. Regeringen anser att detta är ett omodernt system och på tok för solidariskt system och pekar på att flygmarknaden i övriga Europa minsann är nästan helt avreglerad. Enligt en för oss helt obegriplig logik tycker alltså regeringen att tätbefolkade länder som Belgien, Nederländerna och Storbritannien ska stå förebild för hur avlånga Sverige, EU:s näst efter Finland glesast befolkade land, ska utforma sin transportpolitik.

Regeringen föreslår att statens ansvar ska begränsas till ett så kallat basutbud bestående av elva flygplatser. Bland dessa återfinns pålitliga kassakor som Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö/Sturup, flygplatser som tillsammans gjorde en vinst på över en miljard kronor år 2007. De statliga garantier som regeringen föreslår är alltså en chimär. Vad regeringen i praktiken vill införa är i allt väsentligt flygplatsverksamhet på marknadens villkor.

De övriga 31 flygplatser som hamnar utanför basutbudet vill regeringen successivt avhända sig ansvaret för. Det statliga driftsbidraget till privata och kommunala flygplatser tas bort. Istället vill regeringen överföra delar av driftsbidraget till de regionala infrastrukturplanerna. Hur stor andel av driftsbidraget det handlar om lämnar man dock inga tydliga besked om.

De flygplatser som idag drivs av Luftfartsverket men som inte kommer att ingå i basutbudet vill regeringen bjuda ut till vad man hoppas är hugade regionala intressenter. Om det saknas köpare, det vill säga om det finns kommuner som i lågkonjunkturens spår känner sig tvingade att prioritera skolan och omsorgen framför förlustbringande flygplatsverksamhet, ska den affärsdrivande myndigheten Luftfartsverket ges exklusiv rätt att besluta om huruvida flygplatsen ska leva kvar. Utgången i ett sådant läge är alltså på förhand given.

Om vi ska klara klimatkrisen är det helt avgörande att så mycket långväga resande som möjligt förs över från flyg till tåg. Vi föreslår därför att 2/3 av de statliga infrastrukturinvesteringarna går till att bygga ut järnvägsnätet, vilket ska jämföras med regeringens fördelning där endast 1/3 satsas på järnväg. Men även med en mycket snabb utbyggnad av järnvägsnätet kommer det under överskådlig tid finnas regioner som saknar ett realistiskt alternativ till flyget. I dessa fall anser vi att staten måste garantera en god tillgång till flygtransporter. Kapar man den livlina som flyget utgör äventyrar man hela regionens framtid.

Vi är med en otäck hastighet på väg in i vad som kan bli den värsta lågkonjunkturen i modern tid. I ett så allvarligt läge är det viktigare än någonsin att känna att man kan lita på staten. För att klara jobbkrisen måste staten agera stabilt, genomtänkt och ansvarsfullt. Därför röstar Socialdemokraterna idag nej till regeringens hafsiga förslag om att föra ansvaret för Örnsköldsviks flygplats på kommunerna.

Hur kommer då de borgerliga riksdagsledamöterna från Västernorrland, Lena Asplund (m), Solveig Hellquist (fp), Bertil Kjellberg (m), Lars Lindén (kd) och Birgitta Sellén (c), att rösta? Kommer ni att böja er för partipiskan eller stå upp för Örnsköldsviks utveckling?

Ibrahim Baylan (s), ordförande i Riksdagens trafikutskott

Hans Stenberg (s), riksdagsledamot Västernorrlands län

Elvy Söderström (s), ordförande Västernorrlands partidistrikt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons