Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livskvalitet på landsbygden

Annons
Livskvalitet på landsbygden

Ska allt utanför centralorten vara ifrågasatt? Det gäller äldreboendet och vägbelysning.

Äldreboendet har under flera år varit ifrågasatt, och man har planerat att minska särskilt boende med cirka 30 procent!

Samtidigt som antalet äldre över 85 år ökar med cirka 10 procent så tar man inte byalagens ambitioner på allvar. Bara i Ed och Resele finns cirka 100 personer över 80 år. Dessa måste ha en otrolig fysik, då det enligt kommunens företrädare inte föreligger något behov av särskilt boende inom Ed och Resele församlingar.

Medellivslängden är i dag för kvinnor 81 år och för män 76 år. Trots detta finns inget behov för någon av dessa 100 stycken 80-åringar. Ska vi tacka vår fina natur för att alla är så otroligt friska och pigga?

Problemet har tidigare uppmärksammats av bland andra Britt-Marie Persson, kommunalanställd distriktssköterska, i en artikel i TÅ i oktober 2001. Kommunen tar tydligen inte åt sig byalagens idéer och förslag i denna för vår bygd så viktiga fråga. Det handlar om livskvalité och människovärde och rätt enligt socialtjänstlagen att bo kvar i hemområdet!

Vägbelysningen har varit en het fråga vid många tillfällen. Tyvärr försöker man tiga ihjäl frågan! Vägbelysningen efter riksväg 90 Skarped-Krånge har nu hamnat som ett ärende hos NTF genom en gemensam skrivelse från SPRF, PRO, Edsbygdens byalag, Öhns hem och skola samt Eds församling.

I regeringens proposition 2001/02:20 "Infrastruktur för en långsiktigt hållbart transportsystem" sägs följande under punkt 4.5:"Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras. Kommuner, skolor, företag och frivilligorganisationer bör engageras ytterligare i trafiksäkerhetsarbetet".

Ytterligare citat ur propositionen: "I enlighet med nollvisionen och FN:s konvention om barnets rättigheter, som antogs 1989, pekas barns trafiksäkerhet ut som ett särskilt angeläget område. Åtgärder bör särskilt vidtas för att förbättra säkerheten utmed skolvägarna".

Dessa intentioner har tydligen inte uppfattats på det sätt som bland andra FN menat, och det redan 1989! Tydligen tog man inte detta på allvar när man 1996 började vägupprustning på riksväg 90 Skarped-Krånge, då vägbelysningen monterades ner och ej återuppsattes.

I ett beslut från kommunstyrelsen den 16 april 1996 beslöts att det enbart ska vara belysning där det finns bebyggelse. Trots detta har man släckt belysning och inte återuppsatt där det finns boende eller barn som stiger på/av skolskjutsar samt färdas efter vägen i andra sammanhang.

Bor vi i en kraftfull kommun eller ej? Är kommunens ambition att åtgärda och säkra livskvalitén på landsbygden, det är ju val 2002!

Kenneth Landgren

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons