Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget har kört över kommunerna

Annons

Hur tänker det borgerliga styret i landstingets Regionala nämnd egentligen när det gäller kollektivtrafiken i Västernorrland?

Vid Regionala nämndens möte den 14 december beslutade de borgerliga att varsla om uppsägning av ett antal av de busslinjer som idag bedrivs i samarbete mellan landstinget, länets kommuner och andra län i norrland. Man fattade beslutet för att minska det förmodade underskottet på ca 11 miljoner som prognostiserats för nämnden.

Det beslut som nu fattades av den borgerliga majoriteten innebär att man först beslutar om varsel och sedan ska genomföra ett samråd. Vi är ytterst oroliga för att beslutet kommer att innebära stora negativa konsekvenser för många människor, framför allt i glesbygden som idag är ytterst beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. En så ovärdig behandling som skett i detta ärende kan få förödande konsekvenser för länets invånare, för länets kommuner, men också landstingets och kommunernas strävanden att få människor att resa kollektivt

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, i Regionala nämnden begärde vid sammanträdet en ny behandling av ärendet, en såkallad återremiss, då man menar att landstinget inte gett möjligheter för kommunerna att inkomma med synpunkter, innan beslut fattas. Den 18 januari 2013 är det inplanerat ett rådslag mellan landstinget och länets kommuner. Oppositionen i landstinget ansåg att det vore rimligt att vänta med att fatta beslut till åtminstone efter detta rådslag genomförts. Oppositionen menade också att beslutsunderlagen var bristfälliga, då det ej framgick hur det kommer att drabba länets invånare och konsekvenserna för kommunerna. Landstingsmajoritetens sätt att ta ansvar för en dålig ekonomi riskerar istället innebära att kostnaderna läggs över på kommunerna. De ger också försämrade möjligheter för länets invånare att resa kollektivt. Detta är inte acceptabelt!

Vi ser fram emot att ett bättre samråd mellan landstingets Regionala nämnd och länets kommuner och hoppas att det kommer att förbättras betydligt i framtiden. Det förfaringssätt som nu skett innan Regionala nämnden tog sitt beslut reagerar vi starkt mot.

Kenneth Westin, Gruppledare för oppositionen i landstingets Regionala nämnd

Peder Björk, Oppositionsråd i Sundsvall.

Elisabeth Lassen, Kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Micael Melander, Kommunstyrelsens ordförande i Kramfors

Elvy Söderström, Kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik

Fred Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande i Härnösand

Ewa Lindstrand, Kommunstyrelsens ordförande i Timrå.

Sten-Ove Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande i Ånge

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons