Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hårt arbete och förbättrad tillgänglighet krävs för att undvika kritik i FN

Annons

Idag är tredje december den internationälla handikappdagen.det är på sin plats att skriva några rader om FN-s konvention för människor med funktionsnedsättningar.

Visste du att

Riksdagen har den 13 november, 2008 beslutat att tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att en gång för alla förbjuda diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Visste du att

FN:s konvention antogs av generalförsamlingen i december 2006 och Sverige undertecknade den i mars 2007. och i november 2008 har riksdagen tillträtt konventionen, dvs. att svensk lag ska harmoniseras med konventionen. Personer med funktionsnedsättningar kan alltså lagligen åberopa de rättigheter som nu Sverige kommit överens med FN om.

Visste du att

Konventionen är ganska omfattande, men vilar i huvudsak på två ben, tillgänglighet och icke-diskriminering. Visste du att

lever inte Sverige upp till någon av dessa fundament idag och det betyder ovillkorligen att lagar och förordningar måste förändras inom en snar framtid, om vi ska undgå kritik inom FN.

Visste du att

Konventionen anger att varje land som tillträtt konventionen ska upprätta ett oberoende övervakningssystem för hur rättigheterna ska genomföras och efterlevas. Övervakningen av konventionen är mycket viktig eftersom funktionshindersrörelsens erfarenheter är att efterlevnaden av avtal av detta slag ofta är dålig eller ibland obefintlig.

Visste du att

Sverige har ett långtgående självstyre för kommunerna och det betyder att kommunerna måste vidta en mängd åtgärder för att Sverige ska leva upp till kraven i konventionen. Om kommunerna inte avsätter nödvändiga resurser eller på annat sätt drar sig undan sitt ansvar, riskerar Sverige att också få kritik inför FN:s Generalförsamling.

Visste du att

Enligt konventionen ska alla länder vidta lämpliga åtgärder för att se till att personer med funktionsnedsättning, på samma villkor som alla andra, får tillgång till den fysiska miljön, transporter, information, kommunikationsteknik och andra tjänster som erbjuds allmänheten.

När kommer regeringen att vidta åtgärder för att ombesörja att staten själv, landstingen och kommunerna, liksom näringslivet som erbjuder varor och tjänster till allmänheten, också lever upp till kraven i konventionen?

Synskadades Riksförbund i Ångermanland

Max Stålnacke

ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons