Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ha modet att bryta trenden!

Annons

I onsdagens utgåva av Tidningen Ångermanland kunde vi läsa om nämndförslaget att inkorporera biblioteket i Bollstabruk i Ytterlännässkolan, dvs. att stänga biblioteken för allmänheten. I denna insändare kommer jag visa att förslaget går emot aktuella strömningar i svensk politik och att det förvärrar såren som Kramfors kommun har tillfört sig själv det senaste året. Jag kommer även visa en möjlig utväg ur den förfärliga situationen som råder i Kramfors kommun idag. Min förhoppning är att ledande tjänstemän och politiker tar del av min skrivelse och överväger möjligheten att tänka om.

Den 24 mars 2011 beslutade Sveriges regering att tillsätta en kommitté, Litteraturutredningen, för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. Utredningens arbete är numera avslutad och har resulterat i två omfattande dokument (Läsandets kultur; forskningsantologin Läsarnas marknad, marknadens läsare) samt en delrapport till kulturdepartementet. Gruppen har även vänt sig till allmänheten i en tidningsartikel där de skriver bl. a.:

"Vi ser i de resultat som presenteras en dramatisk och på vissa områden oroväckande utveckling. […]De ungas läsförmåga har också minskat påtagligt under en lång följd av år, vilket betyder att en allt större andel har svårt att förstå och tillgodogöra sig texter på ett tillfredställande sätt. […]

Avslutningsvis kan vi dock konstatera att behovet av genomgripande åtgärder och reformer är stort, framför allt vad gäller läsning. Nuvarande utveckling bidrar på sikt till ett delat samhälle där vissa har goda möjligheter och andra står utanför och ser sitt inflytande minska."

Att läsa lär en för livet. Stora delar av våra aktuella matte- och NO-böcker är textbaserade. Att läsa är intimt förknippat med att vara framgångsrik i livet. Det råder inget tvivel om att våra barn måste läsa mer. Hur ska de bli motiverade till det om inte deras föräldrar föregår med gott exempel? Genom att lägga ner biblioteket i Bollstabruk gör Kramfors kommun denna förebildfunktion till en klassfråga.

Biblioteket i Bollstabruk används flitigt. Statistiken visar att den har den tredje största utlåningsvolymen i Kramfors kommun. Från 2010 till 2011 ökade användningen med 28 %, den ända ökningen i hela kommunen. Under samma tid minskade användningen av huvudbiblioteket med 0,4 % och användningen av biblioteksbussen med 14 %. Det är därför inte motiverat att lägga ner biblioteket mitt i en stark uppåtgående trend.

Under det senaste ett och ett halvt år pågick en infekterad debatt om skolnedläggningar i Kramfors kommun. Det har jämförts med ett krig om barnens framtid och hårda fronter har skapats med tjänstemännen och politikerna på en sida och glesbygdens mindre tätorter på den andra sidan. Debatten har lämnat djupa sår i förtroendet för kommunens ledning och förvaltning. Förslaget att lägga ner biblioteket i Bollstabruk gör läkeprocessen omöjligt. Totalitära tramp i klaveret påskyndar den nedåtgående utvecklingen. Försoning parterna emellan kräver kreativa kompromisser och en ärlig dialog.

Roten till problemet är inte BKU-nämndens sparkrav på 12 millioner kronor. Roten är beräkningsmodellen som ligger till grund för ett budgetdirektiv som leder till nedskärningar och försämrad standard å ena sidan och slöseri å andra sidan (jag kan inte beteckna nybyggnationen av skarpåkerskolan som något annat). Gör om beräkningsmodellen istället för att demontera våra samhällen!

I Kramfors kommun behöver vi varandra för att klara de stora utmaningarna som vi möter idag. För att skapa en samhörighetskänsla krävs det respekt för invånarnas val av bostadsort. Jag vill be politiker och tjänstemän att erkänna kommunens tre stora befolkningsområden (Kramfors med omnejd, Ytterlännäsområdet och Höga Kusten) och att göra de ideella organisationer, som strävar efter att göra Kramfors kommun till en attraktiv plats att bo, leva och arbeta i, mer delaktiga i frågan om samhällsutvecklingen.

Jan Lötberg,

Bollstabruk Intresseförening.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons