Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ersätt landstingsskatten med sjukvårdsavgift

Annons
Ersätt landstingsskatten med sjukvårdsavgift

Under de snart tjugo år som jag varit politiskt aktiv har sjukvården varit ett ständigt problemområde. Det sätt vi organiserar sjukvården i Sverige har stora likheter med hur det sovjetiska samhället var organiserat. Genom olika politiska beslut försökte man i Sovjetunionen fördela de nyttigheter som fanns, allt från livsmedel till bilar. Följden blev brist och köer till allt. I Sverige gäller det, som tur är, i huvudsak sjukvården som är organiserad på detta sätt. Det kallas planekonomi.

Vi är alla ense om de övergripande målen för sjukvården, det vill säga att alla oavsett tjockleken på plånboken och oavsett vart vi bor i landet skall ha tillgång till god vård inom rimlig tid. Det är nu dags att vi över partigränserna försöker enas om hur sjukvården långsiktigt skall organiseras i Sverige. Vi vet alla att dagens system inte fungerar särskilt bra.

Landstingen kom till som en överkommun vid en tid då Sverige hade tusentals små kommuner med dåliga resurser och varje stad hade sitt eget lasarett. Att resa 10-20 mil tog på den tiden flera dagar.

Jag anser att landstingen spelat ut sin roll som organisatör av sjukvården. Mitt förslag är i stället att landstingsskatten ersätts av en statlig sjukvårdsavgift, som vi alla betalar på samma sätt som vi i dag betalar landstingsskatten. Staten tar över ansvaret för akutsjukhusen och ser till att det finns akutsjukvård på rimliga avstånd i hela landet. Kommunerna tar sedan över ansvaret för primärvården och övriga sjukhus och sjukhem. Hur sedan staten och kommunerna väljer att driva de olika sjukvårdsinrättningarna, kan variera beroende på den politiska majoriteten. De olika sjukvårdsinrättningarna får ju alltid sin ersättning från staten beroende på hur mycket vård de levererat till medborgarna. Som moderat ser jag helst att vi får så många olika utförare av sjukvård som möjligt, så att medborgarna själva får välja den vård som passar dem bäst. Betalningen kommer ju med patienten och det blir därför attraktivt att erbjuda så bra service som möjligt.

Med detta system kommer vi ifrån landstingens byråkrati och det orättvisa skatteutjämningssystemet, som aldrig tycks bli färdigutrett. Det blir också lättare att fördela pengar från sjukförsäkringen till sjukvården. Den som i dag är sjukskriven i väntan på en operation eller annan behandling kan få vård snabbare. Men framför allt får Sveriges medborgare en solidariskt betald och jämlik sjukvård över hela landet och en sjukvård där vi själva kan välja vem som skall erbjuda oss vården. Vi blir inte beroende vart i landet vi råkar bo och vilket landsting vi råkar tillhöra.

Bertil Kjellberg

Riksdagskandidat (m)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons