Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det behövs en nationell plan för lärarförsörjningen

Annons

Sverige går en nationell lärarkris till mötes. Om utvecklingen inte vänder kommer vi enligt SCB om åtta år sakna 43 000 lärare i den svenska skolan. Bara hos kommunala skolhuvudmän finns ett rekryteringsbehov på nästan 80 000 lärare fram till 2020. Lärarförbundet student märker av den stundande krisen ute på landets högskolor där söktrycket är för lågt. Många utbildningar ställs in och våra studiekamrater inom vissa ämnes- och utbildningsområden är för få. Lärarförbundet student vill därför se en dimensionering av landets lärarutbildningar. Erbjud de utbildningsplatser som möter arbetsmarknadens behov.

Samtidigt som det inom naturvetenskapliga ämnen och matematik redan är brist, inom de närmaste åren kommer siffran vara över 900 lärare, ser vi studenter utbildas på områden där behovet inte är lika stort. Det kommer att innebära en svår väg in på arbetsmarknaden. Även bland förskollärarna har behovet varit betydligt större än de som finns på arbetsmarknaden. Där måste lönerna fortsättningsvis öka och utbildningsplatserna bli fler, för att möta såväl söktrycket som arbetsmarknadsbehovet.

Lärarförbundet student kräver att Sveriges kommuner, högskolor, riksdag och regering tar ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra den svenska skolan och för att bidra till läraryrkets utveckling. För att kunna möta den nationella lärarkris som väntar Sverige behövs resurser och en ordentlig trepartskommunikation mellan huvudmännen, regeringen och lärarutbildningarna. Lärarförbundet student har därför några uppmaningar:

- Sveriges kommuner måste tänka långsiktigt och satsa på den svenska skolan. Vi har fått ett nytt kommunalt avtal där man måste våga satsa mer på lärarna och vi hoppas därför att man ser avtalets märke som golv. Det måste finnas fler kommuner som vågar satsa mer än 4,2 % för att öka attraktiviteten till utbildningen och höja yrkets status.

- Sveriges högskolor måste bli bättre på att samarbeta med varandra, och på att möta det behov som finns på arbetsmarknaden. Ni måste informera era studenter om var behoven finns och uppmana dem att utnyttja sina val i utbildningen för att öka den egna anställningsbarheten och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Vi vill se en dimensionering av lärarutbildningarna. Ställ inte in utbildningar där behovet är stort – samarbeta med andra högskolor för att kunna erbjuda studenter de ämnesstudier och utbildningsområden som Sverige behöver.

- Sveriges riksdag och regering måste bli bättre på att ta ett övergripande ansvar. Finansiera de reformer som genomförs och förenkla lärarstudenters väg ut på arbetsmarknaden. Garantera lärarstudenter sin introduktionsperiod. Ta ett ordentligt ansvar för lärarutbildningarnas dimensionering. Lärarförbundet student vill se en nationell plan för lärarförsörjning som kan möta behovet och som anpassas till de regionala obalanser som finns.

Lärarförbundet student vill se fungerande skolor runtom i landet och vill se framtidens lärarstudenter utbildas till Lärare för Hela Sverige.

Tomas Selin, Härnösand

Styrelseledamot Lärarförbundet student

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons