Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokratin är i fara

Annons
Demokratin är i fara

Demokratin är i fara när så få personer väljer att arbeta politiskt. Att vara politiker måste återigen framstå som ett hedersuppdrag från väljarna.

Folkpartiet i Kramfors har sedan förra valet fört en framgångsrik politik inom frågor som rör skolan och äldreomsorgen. Vi har verkligen följt det budskap vi själva uttalade i samband med förra valet, nämligen att kommunen verkligen skall satsa på vård, skola och omsorg genom nödvändiga prioriteringar i den kommunala budgeten.

Vi har dock varit en för liten skara aktivt arbetande politiker, vilket inneburit att allt för stora arbetsinsatser har lastats på få aktiva medlemmar.

Det behövs en förändring. Vi behöver nya friska krafter i partiet som vill föra vår politik vidare. Vi kan inte gå fram med en vallista som endast rymmer ett fåtal namn. Då tappar både väljaren och vi förtroendet för demokratin. Vi behöver också stödjande medlemmar som kan ge oss tips och signaler på vad som ska göras i samhället. Finns inte den naturliga dialogen är det stor risk att politiken inte blir representativ.

Vi satsar nu på en stor annonskampanj i lokalpressen där vi mer eller mindre vädjar efter nya krafter som uppskattar vår politik och dessutom vill hjälpa till med det politiska arbetet. Det kan tyckas vara ett underligt grepp för att nå människor, men i dagens tidknappa värld finns ofta inte de naturliga mötesplatser vi hade i ett tidigare samhälle. Vi måste meddela oss på annat sätt, exempelvis genom annonser.

Politiskt arbete är för många människor något roligt så länge man själv får bestämma utsträckningen. Det vi lovar är att den som är intresserad av att vara med också får göra detta utifrån sina egna villkor och förutsättningar. Vi vill knyta till oss människor som är intresserade av barnomsorgs- och skolfrågor, familjefrågor, äldrevård, social omsorg samt företagandet. Det är just dessa frågor som kommer att styra framtiden för vårt Kramfors.

I de samtal vi ändå har med människor kommer det ofta fram att det finns en vilja och ambition att forma det framtida samhället. Det som försvårat ett engagemang är att frågorna i allt större utsträckning helt enkelt blivit svårare. Vi vill till skillnad från den rådande politiska makten klart skilja mellan tjänstemän och politiker. Det är vi som politiker som ska tala om vad vi vill uppnå och det är tjänstemännen som tar fram vägen. Att tala om hur man vill ha det är något som de flesta kan ta fram, det är dock svårare att beskriva hur det ska gå till. Det är bland annat av detta skäl vi vill omge oss av kunniga kommunala tjänstemän.

Vi har i dag medgång i politiken, vilket kommer att medföra framgångar vid nästa val. Det finns mycket stora möjligheter för den som är intresserad att verkligen få en plats som sammanfaller med personens intresse. Vi förväntar oss att få en stor tillströmning av nya "politiker" som känner att politik är roligt och samtidigt ser detsamma som ett hedersuppdrag.

När alla vet att utsträckningen av arbetet är något man helt bestämmer själv tror vi att dagens spärrar släpper. Frågan är om vi verkligen har råd att inte aktivera oss. Vi måste vara rädda om vår demokrati och samtidigt göra den möjlig.

Don Rösberg

Gruppledare och ordförande

i Folkpartiet liberalerna, Kramfors

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons