Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokrati i praktiken

Annons
Demokrati i praktiken

Rolf Larsson har i Tidningen den 15 februari skrivit om Hemab.

Jag förstår att Larsson vill profilera sig som ny gruppledare för moderaterna. Det skulle däremot vara hedersamt om Larsson inledde sin karriär med att hålla sig till fakta.

För det första har ingen från Hemabs styrelse reagerat mot att kommunfullmäktige eller någon ledamot ifrågasatt ärende rörande Hemab.

Däremot emotsatte jag mig att fullmäktige skulle godkänna och besluta om renhållningstaxan som höjdes sedan Sveriges Riksdag beslutat om höjning av deponiskatten.

Det är enligt min mening en lag som vi har att verkställa. Härnösands kommunfullmäktige kan väl inte överpröva riksdagens beslut?

I övriga frågor som gäller taxor finns avtal mellan kommunen och Hemab som reglerar vad styrelsen har rätt att besluta om.

Beträffande vattentaxan överlämnades till kommunen redan i november Hemabs förslag.

Arbetet med en ny vattentaxa har varit en lång process. Förutom tjänstemän har det funnits en referensgrupp, där de flesta politiska partierna varit representerade. Varför en sådan grupp? Jo, därför att representanterna skall informera sina partier och inhämta synpunkter för att sedan arbeta vidare. Arbetet med att föreslå ny vattentaxa har flutit bra och samtliga politiska företrädare har gjort ett mycket bra arbete.

Eftersom grundförslaget överlämnades till kommunen i början av november och funnits tillgängligt har jag ingen förståelse för Larssons kritik. Att förslaget sedan omarbetats av Hemab inför kommunstyrelsens sammanträde är korrekt. Det var efter överläggningar med Jonny Lundin (c) och Jan Brännholm (m) där samtliga av deras synpunkter beaktats. Vad som sedan hänt har jag ej fullödig information om, men min uppfattning är att om vi överlägger med partiernas företrädare är det deras skyldighet att informera sina partier.

Hemabs förfarande fyller alla krav på "demokrati i praktiken".

Beträffande mitt uttalande i Tidningen ( "storebror har talat") svarade jag kort att jag ej kan kommentera vad som hänt eftersom jag inte hade någon information. Däremot är det korrekt att jag anser det är någon form av hemabfobi eftersom det verkar som allt som rör bolaget skall misstänkliggöras.

Till sist, Rolf Larsson, är det första gången vattentaxan höjs i Härnösands kommun? Om inte, varför en sådan reaktion? Jag kan förstå kritiken mot taxans konstruktion, men inte mot en höjning som sådan. Taxan har inte höjts sedan 1998, den höjning som föreslås kompenserar ej inflationen under samma period. Hemabs styrelse är dessutom enig i denna fråga.

Göran Norlander

Styrelseordförande Hemab

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons