Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demensföreningen: Anhörigas behov viktiga för att få en bra äldrevård

/
  • Anhöriga har en stor roll i vården och deras behov måste alltid tillgodoses, skriver insändarskribenten.

Annons

Angående …beslutet om nedläggning av Sidensjö korttidsboende och Mogårdens vård och omsorgsboende.

I det underlag som socialnämnden grundar sitt beslut på har inte Örnsköldsviks kommuns välfärdsförvaltning tagit hänsyn till de behov som finns inom äldrevården och demensvården. Det är alltid ekonomin som styr äldrevården och inte de behov som finns för den åldrande befolkningen i vår kommun.

Det är ansvarslöst handhavande av kommunens ekonomi att inte underhålla de byggnader som kommunen ansvarar för, utan låta dessa byggnader få förfalla och sedan påstå att det blir billigare att bygga nytt. Innevånare i kommunen ser över sina fastigheter och lägenheter med underhåll och renovering – varför inte kommunen?

Det är många frågor som kräver svar. Många människor i vår kommun är anhörigvårdare och de behöver få avlastning med jämna intervaller för att orka ge vård. De platser som finns på Sidensjöhemmet och Mogården för det ändamålet kommer att försvinna. Var ska dessa platser inrättas?

■■ För fler insändare, klicka här.

Fortfarande utförs två tredjedelar av vården av anhöriga, jämfört med den offentliga sektorn. Enligt uppgifter kommer det nya bygget i Själevad inte inrymma korttidsplatser. Nybygget innebär inte att man bygger bort det behov som finns.

I Socialtjänstlagen sägs bland annat att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen. Om kommunen gjort det borde de känna till att många anhörigvårdare är i stort behov av korttidsplatser och boenden när orken inte finns för att klara den enorma psykiska och fysiska påfrestning det innebär. Här har kommunen en skyldighet att ge stöd till anhöriga.

Det står även i ovanstående lag att nämnden ska medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer som exempelvis äldreboenden. Varför görs inte detta i kommunen?

Tillsammans med kommunens innevånare borde ett sådant arbetssätt vara mer lyckosamt än att tjänstemän och politiker talar om att "så här blir det". Varför tar kommunen inte hänsyn till pensionärsorganisationernas, intresseföreningarnas och anhörigorganisationernas, exempelvis demensföreningens, synpunkter?

Samtidigt förundras man över socialnämndens ordförandens uttalande i ortstidningen över nämndens beslut i frågan: att det var ett bra beslut för pensionärerna. På vilket sätt är det bra för pensionärerna?

Med tanke på kommunens åldersstruktur är det mycket väsentligt att se över behovet av en värdig äldrevård under kommunalt ansvar. Man kan vara äldre och otrygg i sitt boende eller lida av någon sjukdom.

Det ska givetvis genomföras i ett intimt samarbete med pensionärsorganisationerna och andra intresseorganisationer som anhörigorganisationer. Anhöriga har en stor roll i vården och deras behov måste alltid tillgodoses, eftersom tidiga avlösningsinsatser och övrigt stöd gör att det i slutändan blir billigare för kommunen.

Använd tillsatta resurser för äldrevården på ett medvetet och genomtänkt sätt. Det gäller att ha en mix av stödinsatser till anhöriga/närstående.

Anita Landén

Ordförande Örnsköldsviks Demensförening

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons