Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för en kunskapspakt om svensk forskning

Annons

Sverige är ett utsatt land i den globala ekonomin. När företag som Astra Zeneca och Sony Mobile lägger ner sin forskningsverksamhet påverkar det förutsättningarna för företagande, jobb och välfärd. Privata företag står för två tredjedelar av de totala investeringarna i forskning och utveckling i Sverige. Forsknings- och innovationspolitiken är central för Sveriges framtid.

Vi vill uppmana regeringen och oppositionen att sluta en uppgörelse, en "kunskapspakt", under riksdagsbehandlingen av forsknings- och innovationspropositionen. Några inslag i en sådan uppgörelse bör vara:

Ökade resurser till svensk forskning. Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest resurser på forskning och utveckling i förhållande till BNP. Det är en position som Sverige ska slå vakt om.

Skärpt fokus på resultat i forskningspolitiken. De offentliga forskningsanslagen måste kopplas tydligare till resultat, exempelvis innovationer eller publiceringar/citeringar. Resursfördelningen bör premiera såväl tjänsteinnovationer som produktinnovationer, liksom forskningens samverkan med näringsliv och omgivande samhälle. Detta står förstås inte i motsättning till satsningar på grundforskning.

Minskad administration. I EU:s ramprogram Horisont 2020 är minskningen av forskarnas administrativa börda en av de viktigaste punkterna. Det bör även genomsyra svensk forskningspolitik.

Stärk kvaliteten i undervisningen. Kvaliteten i svensk grundutbildning måste stärkas. Det kräver åtgärder tidigare i utbildningskedjan, för att förbereda studenterna bättre för akademiska studier, men också ökade ekonomiska resurser till undervisningen och förbättrade uppföljningsmetoder för att säkerställa effektiv resursanvändning.

Ökad rörlighet mellan akademi och arbetsliv. För att främja rörlighet och utbyte behöver det i meriteringen till akademiska tjänster läggas större vikt vid olika former av samverkan och arbetslivserfarenhet.

Det krävs även reformer på andra politikområden än ovan nämnda. Om Sverige ska vara ett attraktivt land för högkvalificerad arbetskraft och för viktiga investeringar fungerar det inte heller att vi har en av världens högsta marginalskatter.

Vi ser som parter på arbetsmarknaden att det i dag finns en relativt stor samsyn mellan riksdagspartierna i dessa centrala frågor. Förutsättningarna är därmed bättre än på länge för att regeringen och oppositionen ska kunna enas kring en bred överenskommelse som skapar stabilitet och långsiktighet för svensk forskning.

Eva Nordmark

Ordförande, TCO

Tobias Krantz

Chef Utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons