Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att byta från väg till spår

Annons

Isen i Arktis smälter i rekordtakt. Samtidigt vet vi att behovet av transporter kommer att öka i framtiden, både för resenärer och för gods. För att vi ska klara detta måste en stor del av transporterna flytta från vägar och flyg till järnväg. Det är utgångspunkten när vi i Vänsterpartiet lägger vårt nya infrastrukturförslag i riksdagen.

De flesta människor vill leva klimatvänligt men så som samhället är uppbyggt är det nästan omöjligt. Det borde vara lätt, smidigt och självklart att välja det som inte hotar klimatet, men idag är det ofta dyrare och mer komplicerat. Därför behöver infrastrukturen byggas om. Det behövs eftersom transporterna idag står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att bygga om systemet föreslår Vänsterpartiet ökade infrastruktursatsningar på 73 miljarder under perioden 2014-2025. Målet är att ge människor och företag verkliga möjligheter att resa hållbart.

Bland annat behöver vi rusta järnvägssystemet för högre hastigheter på de banor som redan finns och även bygga höghastighetsbanor. Förutom att det gör att fler kan välja tåget, så ökar det tillgängligheten på arbetsmarknaden och på de andra sträckorna frigörs godskapacitet. Våra järnvägssatsningar skulle skapa utrymme för hållbara resor och godtransporter i hela landet. Några av de satsningar som skulle bli möjliga, utöver regeringens förslag, är:

• Utökad kapacitet på Inlandsbanan.

• Byggande av Norrbotniabanan.

• Högre hastigheter längs Ostkustbanan, Dalabanan och Södra stambanan.

• Dubbelspårsutbyggnad påbörjas av Ostkustbanan med sträckan Gävle-Sundsvall.

• Investeringar för godstrafiken i Bergslagen.

• Ökade satsningar på Västra stambanan och Hamnbanan i Göteborg.

Näringslivet har länge pekat på effekterna av bristande investeringar i infrastrukturen. Genom att höja anslagen kan vi få ett robust och pålitligt transportsystem. För att snabbt kunna göra satsningar där efterfrågan uppstår vill vi se en flexibel investeringsram för hållbara transportlösningar på 10 miljarder. En sådan pott skulle spela en viktig roll för t. ex. den stora efterfrågan på transporter som sedan en tid tillbaka finns inom gruvnäringen.

Vi föreslår ett stöd för utbyggnad av spårtrafik, snabbussystem och kollektivtrafik på vatten. Och där det skulle vara möjligt att cykla bör det underlättas med till exempel ökat statlig stöd till cykelbanor och cykelparkeringar.

Klimatet kräver stora investeringar, men det behövs även styrmedel. På sikt måste varje transportslag bära sina kostnader för samhället. Flygen och långtradarna kan inte fortsatt få konkurrensfördelar gentemot järnvägen. Det behövs stimulanser för att fler ska välja moderna hållbara transportslag som tåg, kollektivtrafik, båt och cykel.

I regeringens infrastrukturförslag ligger fokus på vägtransporterna, trots att vi vet vad det innebär för klimatet. Det är en oansvarig politik. Vänsterpartiet vill att Sverige istället ska vara en föregångare som visar världen hur man kan lösa klimatproblemen. En nödvändig del av det är att bygga om infrastrukturen.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons