Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg botniabanan för kommunmedborgarna

Annons

BOTNIABANAN BYGGS för att klara järnvägstransporter i närmare 100 år.
De godstransporter som kommer att trafikera Botniabanan när den står klar är cirka 3040 tåg per dygn. Största delen trafikeras underkvällar och nätter och då med ett tidsintervall på 515 minuters mellan tågen.

Jag hoppas att de beslutande har upplyst berörd befolkning att deras nattsömn kommer att bli kraftigtstörd av dessa transporter, i annat fall kan man påstå att de undanhåller fakta.
Det har gjorts en riskanalys på Botniabanans dragning genomstaden som inte är uppmuntrande. Risken anses vara så stor att den som har gjort analysen förordar att banan dras helt utanför staden. Han menar att 20 00022 000 personer är direkt hotade vid en olycka.

RISKEN ÖKAR därför att tunnelmynningarna mynnar ut direkt i dalgången som staden ligger i. I ett godstågsset på 40 vagnar är i regel 10 procent lastade med farligtgods. Alltså, 4 vagnar på ca7080 ton per vagn x 35 tåg = 140vagnar per dygn kommer att passera stadens centrum, summa9.800 ton farligt gods per dygn. Det mesta av det farliga godset är i flytande form, explosivt, frätande eller farlig gas.

Är det viktigare att stationsbyggnaden byggs där de beslutande vill eller är säkerheten för kommunmedborgarna viktigare?

Att det skulle vara så viktigt att stationen ligger mitt i staden tycker jag är kortsynt, en liten stads om vår. De flesta kommunmedborgare som kommer att nyttja Botniabanan som transportmedel kommer att transportera sig tillstationen med bil, buss eller taxi.

MITT FÖRSLAG ÄR att bygga Botniabanan för kommunmed borgarnaoch inte som en statussymbol för ett fåtal kortsynta personers om är mer intresserade av att bygga ett monument över sig själva med ”Resecentra” och ”Pendeltågstation” som kommer att kosta kommunmedborgarna minst 300miljoner kronor.


PMH

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons