Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i utbildningen

Annons
Brister i utbildningen

Öppet brev till kommunstyrelsen, angående det estetiska programmet på Gudlav Bilderskolan i Sollefteå:

Det estetiska programmet kom till Sollefteå läsåret 2000/2001.

Förutsättningarna för skapandet av att ett estetiskt program i Sollefteå borde vara att eleverna får en utbildning likvärdig med den som ges på andra skolor i Sverige, till exempel Härnösand. Detta är ett måste för fortsatta studier i estetiska ämnen, men eleverna vid det estetiska programmet i Sollefteå kommer, efter avslutad gymnasieutbildning, inte att uppfylla högskolornas krav.

Bristerna i utbildningen har många orsaker, bland annat bristen på lärare, lokaler och material, såsom instrument, rekvisita etcetera. Dessa saker påverkar självklart eleverna negativt.

Lärarbristen leder ofta till inställda lektioner, lokalerna är undermåliga och ej lämpade för estetisk verksamhet, och vad gäller materialbristen kan väl säkert också kommunstyrelsen räkna ut att det är svårt att spela utan instrument.

Vilken var då anledningen till att starta ett estetiskt program i Sollefteå?

Bland olika anledningar återfinns att det dels blir billigare för kommunen och dels bekvämare för de elever som inte behöver flytta så långt som till Härnösand. Men denna bekvämlighet upplevs dyrköpt sedan eleverna upptäckt att de inte ges en fullvärdig utbildning.

Både det estetiska programmets elever och lärare samt elevrådet har upprepade gånger påtalat programmets brister för skolledningen, men förbättringarna har låtit vänta på sig. Löften har ofta getts men mycket sällan infriats. Om dessa brister inte åtgärdas snarast, finns det inget annat alternativ än att flytta eleverna till närmsta ort som kan erbjuda en fullvärdig utbildning, det vill säga Härnösand.

Sammanfattningsvis vill vi uppmana Sollefteå kommun att öppna ögonen för dessa elevers ej tillgodosedda behov och ta tag i situationen innan det är försent.

Estetiska programmet och elevrådsstyrelsen vid Gudlav Bilderskolan

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons