Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avsaknad av naturvårdshänsyn vid kommunens satsningar

Annons

Under den sista tiden har vi kunnat läsa om flera stora satsningar som kommunen planerar att genomföra. Men vi väntar fortfarande på en världsklass-satsning på naturvården, som av någon anledning är märkligt nedprioriterad. Man kan undra om det beror på okunskap eller ointresse från kommunens sida? Både gamla stationsområdet och Herrgårdsudden i Köpmanholmen har nu köpts in. Vad gäller det gamla stationsområdet så har det en intressant kulturhistoria och där finns en mycket intressant flora som påminner om svunna tiders sjöfart och järnvägstrafik. Växter har spridit sig via barlast från fartyg och när man sopat ur järnvägsvagnar som kom från södra Sverige. Flera av växterna har här sin enda växtplats i Ångermanland. Förutom att det är spridningsbiologiskt och växtgeografiskt intressant står dessa växter kvar som ett slags kulturminne från förr. Trots detta så har vi förståelse för att kommunen har planer på att bebygga en så attraktiv tomt. Det är väldigt tråkigt att områdets rika flora kommer att försvinna, men vi får hoppas att området utnyttjas på ett bra sätt så att staden fortsätter att utvecklas.

Värre är planeringen av Herrgårdsudden där kommunen tydligt visar sitt ointresse för naturvården. Området har ett mycket rikt fågelliv och en intressant flora vilket vi upprepade gånger påtalat för kommunen. Släkten Hedberg, som tidigare bodde i Herrgården, tog upp många träd och buskar från södra Sverige och i jorden som följde med dolde sig olika fröer. Dessa växter, tillsammans med odlade och fågelspridda arter, har nu spridit sig i området vilket gör att det är en mycket speciell plats. Mängden död lövved gör också att området är rikt på olika svampar och fåglar knutna till döda lövträd. Till exempel är området troligen det finaste i Örnsköldsviks kommun för mindre hackspett och flera andra ovanliga fågelarter har noterats. Alla biologer som vi visat runt i området tycker att det är skyddsvärt, så även länsstyrelsen. I planeringskartan som redovisades i tidningen den 27/11 visar kommunen sina ambitioner att återskapa en herrgårdspark i området. Vi förstår att det innebär tämligen kraftig gallring och avverkning av döda lövträd. Området är klassat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen. Kommunen har i sitt klubbade naturvårdsprogram och i översiktsplanen deklarerat att de ska FSC-certifiera sin skogsskötsel. Det är inte förenligt med certifieringen att förstöra en av era nyckelbiotoper! Skulle kommunen välja att skydda området som naturreservat skulle man högst troligt få tillbaka hälften av kostnaden för inköpet av naturvårdsverket. Man kan tycka att det är slöseri med skattemedel att inte ta en sådan chans! Vi har i flera skrivelser till kommunen påtalat att vi tycker att man ska skapa ett kombinerat natur och kulturområde på Herrgårdsudden. I området finns många öppna ytor bredvid stigarna där man kan placera konstverk utan att förstöra naturvärden. Vi har också en samsyn med Nedre Nätraälvens fiskevårdsförening om att man kan öppna upp området ytterligare för fiske utan att förstöra naturvärden. Att göra området till naturreservat är inte att lägga en död hand över området utan man kan göra milda ingrepp om man skriver in dessa i skötselplanen! Vi är fullständigt övertygade om att både turister och Öviksbor skulle trivas bättre i området om konstupplevelsen kombineras med upplevelsen av orörd natur. Herrgårdsparker och konstparker finns lite överallt men skulle man skapa ett område där både naturvärden och konst kan samexistera skulle man skapa något helt unikt. Kommunen skulle till och med kunna kalla det för världsklass.

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik

Ångermanlands ornitologiska förening

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons