Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldres smärta ett nederlag för sjukvården

Annons

Många äldre får inte den smärtbehandling som de behöver. Varför låter vi de som har slitit och arbetat hela livet plågas i onödan på ålderns höst? För det är ofta i onödan. Det finns bra metoder för att behandla smärta som inte erbjuds äldre i samma grad som andra. Mycket kan också göras för att förbättra smärtvården men missas på grund av dålig kunskap och för att området är lågt prioriterat inom vården.

I Härnösand, Kramfors och Sollefteå bor sammanlagt 16 100 personer som är 65 år eller äldre. De förtjänar samma vård som alla andra, men det finns en uppgiven inställning till äldres smärta. En attityd som säger att man får räkna med att ha ont på äldre dar, på grund av artros och reumatism, och där man inte prioriterar att äldre får kostsam eller tidskrävande behandling.

Resultat från flera studier pekar på att patienter med långvarig värk efter ett tag accepterar smärtan och slutar söka vård trots försämrad livskvalitet såsom ett inaktivt liv, sömnproblem, depression och nedsatt aptit. De upplever att de inte får hjälp och att det är meningslöst att ta upp problemen med läkaren, vilket minskar deras chanser till hjälp ännu mer. Detta är ett stort nederlag för sjukvården.

Du som patient måste kräva mer av sjukvården! Du har rätt till effektiv smärtbehandling. Det kan vara att ursprungsproblemet rättas till, att du till exempel får en knäprotes. Det kan vara att få tillgång till vård som inte enbart är läkemedelsbaserad, till exempel fysisk aktivitet och psykologisk hjälp. Det kan också vara att du har rätt att pröva nya mediciner och då duger det inte att läkaren säger sig vara ovan vid läkemedlet - läkaren måste lära sig att hjälpa dig.

En av de stora anledningarna till att smärtvården brister är vårdpersonalens dåliga kunskaper i smärtbehandling. Patienter som behöver smärtspecialisters kunskaper i ett tidigt skede får inte det, vilket gör att rätt åtgärder sätts in försent. Under läkarutbildningen ägnas ett fåtal timmar åt smärtkunskap, vilket är långt ifrån tillräckligt. Man kan idag bli specialist inom flera läkarspecialiteter som rör äldre - trots nästan obefintliga kunskaper i smärtlindring. Ett första steg är att minst en procent av alla vårdutbildningar ägnas åt smärtkunskap.

Precis som vården inom till exempel hjärt- och kärlsjukdomar har förbättrats genom rutinundersökningar, noggrann diagnostik och tydliga regelverk så kan den förbättras inom smärta. Vi behöver införa rutiner för att upptäcka och följa upp värk. På samma sätt som läkare kontrollerar blodtryck, bör de göra systematisk smärtskattning. Det finns flera bra instrument som kan användas för att skatta smärta och funktion, men de måste sättas i systematiskt bruk.

Vi vill se att skattning av smärta och påverkan på livssituation införs som rutinkontroll för äldre. Vi vill se att minst en procent av utbildningstiden på läkarutbildningen ägnas åt smärtkunskap. Vi uppmanar även dig som har ont eller som är anhörig till en äldre med värk att stå på er och kräva den vård som ni eller er anhöriga har rätt till.

Hans Johansson

överläkare Södertälje sjukhus, specialist i geriatrik och smärtlindring med fördjupad kunskap i palliativ medicin

Gösta Bucht

professor i geriatrik och sakkunnig inom Sveriges Pensionärsförbund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons