Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anders Gäfvert (M): Sverige halkar efter – utöka skoldagen med en timme per dag

/

Annons

Sverige ska vara ett land där alla, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har, kan växa och komma till sin rätt. Det svenska samhället ska hålla ihop. Vägen till det svenska samhället börjar i skolan, så även i Härnösand!

Men skolan står inför tuffa utmaningar. I de internationella kunskapsmätningarna har man kunnat se att svenska elevers resultat sjunkit över tid. Svenska elever går dessutom mindre i skolan i förhållande till jämförbara länder. Jämfört med dessa länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren.

Samtidigt sätter migrationskrisen press på skolan. Endast under 2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sverige. Flyktingkrisen kommer att påverka det svenska samhället för lång tid framöver på nationell nivå men även den på den lokala nivån och det är naivt att tro att den är över. Sverige och Härnösand förändrades 2015 och vi Moderater vill skapa förutsättningar för den svenska skolan att haka på.

Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider, tvärtom! Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas.

■■ För fler insändare, klicka här.

Det är avgörande för Sveriges och Härnösands utveckling, det vill säga styrkan att alla människor rustas med kunskaper. Vi ska vara ett land och en kommun som byggs och konkurrerar med kunskap. Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi inte tänker spara på skolan.

Alla elever i svensk skola ska på sikt utöka sin skoldag med ytterligare en undervisningstid. Internationella studier ger tydligt stöd för sambandet mellan utökad undervisningstid och kunskapsresultat. Utökad undervisningstid har exempelvis visat ge tydliga positiva effekter för elevernas resultat i matematik såväl i lägre som högre årskurser. Studier som skattat effekterna av utökad undervisningstid på elevernas prestation i PISA visar på en positiv effekt för exempelvis flickor, utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund. När vi skapar förutsättningar för alla att klara skolan visar studier från SPSM och skolverket att ALLA oavsett behov klarar skolan bättre, resultaten höjs.

Detta är en stor reform för det svenska skolväsendet och det är därför befogat att göra denna utbyggnad i steg och i den takt som ekonomin tillåter. Välfärd bör inte byggas på lånade pengar utan ansträngningar för att svenska elever ska lära sig mer bör finansieras krona för krona.

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Som ett första steg i att ge svenska elever mer undervisningstid bör skoldagarna utökas med en timme per dag i lågstadiet. Internationell forskning visar att tidiga insatser har störst effekt och därför bör utökningen av undervisningstiden börja i så tidiga år som möjligt.

Moderaterna satsar därför 5,3 miljarder kronor som ett första steg för att Sveriges elever ska få en timme mer undervisningstid per dag. I Härnösand innebär detta en satsning på 12,6 miljoner kronor.

Anders Gäfvert (M)

Oppositionsråd i Härnösand

Anna Davis (M)

2.e vice ordf. i skolnämnden Härnösand

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons